Undgå tvangsopløsning - hold øje med selskabets digitale postkasse

04. maj, 2017

Siden 2015 har danske selskaber haft pligt til at registrere sine legale ejere i Det Offentlige Ejerregister - det kan du læse mere om her.

Man har altså haft et par år til at få denne registrering på plads. I december 2016 vedtog Folketinget lov om ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven. Loven giver Erhvervsstyrelsen mulighed for at tvangsopløse virksomheder, der ikke registrerer ejerforhold vedr. legale ejere. Reglen trådte i kraft den 1. januar 2017.

Hold øje med selskabets digitale postkasse

Erhvervsstyrelsen er nu begyndt at sende rykkere til selskaber, der endnu ikke har fået ejerregistreringen på plads.

Som bekendt har det offentlige i Danmark afskaffet brevpost, og sender i stedet information til virksomheders og borgeres digitale postkasser. Rykkere fra Erhvervsstyrelsen havner også her. Dette er derfor endnu en vigtig grund til, at man skal holde øje med virksomhedens digital postkasse. Manglende reaktion på en rykker kan som nævnt føre til tvangsopløsning.

Læs mere hos Erhvervsstyrelsen.


Nyheder

01

Momsfradrag af leasingydelser på demo- og udlejningsbiler

Landsskatteretsdom fra den 4. januar 2018 giver anledning til overvejelser ift. momsfradrag af leasingydelser på demo- og udlejningsbiler.

» Læs mere

02

FACITlisten 2017/18

Overblik over beløbsgrænser og skattesatser

» Læs mere

03

Personalegoder 2018

Publikation om den skatte- og momsmæssige behandling af personalegoder

» Læs mere

04

Indbetaling på aldersopsparing

Nye regler på vej

» Læs mere

05

Restskat og overskydende skat 2017

Overblik over reglerne for rentebetaling

» Læs mere