Personalegoder 2018

11. januar, 2018

Personalegoder er reelt løn, der blot udbetales i naturalier.

Derfor er udgangspunktet også, at den skattepligtige værdi af personalegoder er markedsværdien. Dette udgangspunkt fraviges for en lang række personalegoder, hvilket følger af henholdsvis lovgivning og praksis.

Skattemæssigt kan personalegoder opdeles i fem kategorier:

  • Beskatning af markedsværdien
  • Beskatning efter standardsatser
  • Skattefri personalepleje
  • Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder
  • Bagatelgrænse for mindre personalegoder

I publikationen ser vi nærmere på disse fem kategorier, ligesom vi også ser nærmere på kravene til de såkaldte "bruttotrækordninger".

Momsregistrerede virksomheder har som hovedregel ret til momsfradrag for indkøb af varer og ydelser, der anvendes til virksomhedens momspligtige aktiviteter.

Sidst i publikationen beskrives de vigtigste fradragsregler for en virksomheds indkøb af personalegoder til medarbejderne, herunder udgifter til anskaffelse og drift af biler.


Nyheder

01

FACITlisten 2017/18

Overblik over beløbsgrænser og skattesatser

» Læs mere

02

Personalegoder 2018

Publikation om den skatte- og momsmæssige behandling af personalegoder

» Læs mere

03

Indbetaling på aldersopsparing

Nye regler på vej

» Læs mere

04

Restskat og overskydende skat 2017

Overblik over reglerne for rentebetaling

» Læs mere