Dokumentation ved afhentningskøb

24. februar, 2015

Fra 1. januar 2015 er der indført skærpede krav til dokumentation for, at eksporterede varer reelt føres ud af landet.

Normalt giver dette ikke problemer, når varerne sendes med fragtmand, men i de tilfælde hvor den udenlandske køber selv afhenter varerne og hjemtransporterer varerne, kan det være vanskeligt at dokumentere, at varerne er ført ud af landet.

SKAT har ikke udarbejdet en standardblanket, der kan anvendes som dokumentation. Vi har derfor udarbejdet denne blanket, der sikrer de nødvendige oplysninger om køber og sælger, samt at køber kvitterer for, at varerne føres ud af landet. Herudover giver blanketten mulighed for at efteropkræve momsen, såfremt der ikke fremsendes dokumentation for, at varerne er ført ud af landet.

Da SKAT ikke har oplyst, hvordan dokumentationen sikres, kan vi ikke garantere at blanketten opfylder SKAT´s krav, men det er vores opfattelse, at sælgeren ved anvendelse af blanketten har dokumenteret udførelsen i det omfang, det kan forventes på nuværende tidspunkt.

Dokumentationen skal opbevares i 5 år

De sædvanlige krav om dokumentation for kontrol af købers momsregistrering skal stadig udføres.   

Giver udfyldelsen af blanketten anledning til spørgsmål, hører vi gerne nærmere.

 Nyheder

01

Fri bil og skat fra 2021

Fra og med den 1. juli 2021 skal beskatningsgrundlaget for værdi af fri bil opgøres efter ændrede satser.

» Læs mere

02

Indefrosne feriemidler

Ny lov medfører, at arbejdsgivere hvert år den 1. september skal beslutte, om arbejdsgiveren ønsker at beholde eller indbetale de indefrosne feriemidler

» Læs mere

03

Er GDPR gået over?

GDPR og beskyttelse af persondata var på alles læber for tre år siden, da lovgivningen trådte i kraft.Har vi i mellemtiden lært noget om, hvorvidt bøderne blev så store, som man forstod, de skulle være?

» Læs mere

04

Nye og bedre muligheder for afskrivning

Som led i den grønne skattereform indgået i december 2020 er der sikret bedre muligheder for afskrivning på driftsmidler, samtidig med at fradragsmulighederne for forsøgs- og forskningsvirksomhed er væsentligt forbedrede.

» Læs mere

05

Renteswap i årsrapporten

Selv om interessen for at indgå nye renteswapaftaler har været for nedadgående, er der fortsat en del der har en tidligere indgået renteswap og derfor skal have den med i regnskabet.

» Læs mere