Bevar muligheden for refusion af elafgift

07. april, 2016

Fra den 1. april 2016 er der indført et nyt krav om, at købers CVR-nummer eller SE-nummer skal fremgå af elregningen som betingelser for at kunne få godtgørelse af elafgift.

Det er virksomhederne selv, der er forpligtet til at oplyse deres CVR-nummer til elselskabet, så det bliver påført fakturaen.

Særligt for ejendomsudlejere

Virksomheder, der er frivilligt momsregistreret for udlejning af fast ejendom, og der som led i udlejningen også leverer el til lejeren, er også omfattet af de nye regler. De skal derfor også oplyse lejerens CVR-nummer på regningen.

Særligt når virksomheden drives fra privat bopæl

De nye krav vil desuden indebære aktive tiltag for virksomheder, der ligger på privatadresser.

Som udgangspunkt vil de nye krav indebære, at virksomheder, der drives fra en privatadresse, hvor elregningen på nuværende tidspunkt leveres til privaten, og hvor der foretages en skønsmæssig fordeling af afgiften mellem erhvervsdelen og privatdelen, ikke har ret til godtgørelse for elafgiften, hvis ikke kravene er opfyldt. Det betyder, at virksomhederne skal konvertere deres privataftale til en erhvervsaftale med elselskabet, hvis der skal være ret til godtgørelse for en del af elafgifterne fremover. Fordelingen mellem den erhvervsmæssige andel og den private andel af elafgiften skal fortsat baseres på et skøn. Det afgørende er, at CVR-nummeret fremgår af fakturaen og af en eventuel elaftale.

Hvad skal du gøre ?

Du skal kontakte elselskabet eller en eventuel udlejer og oplyse virksomhedens CVR-nummer, som skal fremgå af de fremtidige fakturaer.

Hvis virksomheden drives fra den private bopæl, og der ikke er indgået en erhvervsaftale, skal aftalen ændres fra en privataftale til en erhvervsaftale.Nyheder

01

Fri bil og skat fra 2021

Fra og med den 1. juli 2021 skal beskatningsgrundlaget for værdi af fri bil opgøres efter ændrede satser.

» Læs mere

02

Indefrosne feriemidler

Ny lov medfører, at arbejdsgivere hvert år den 1. september skal beslutte, om arbejdsgiveren ønsker at beholde eller indbetale de indefrosne feriemidler

» Læs mere

03

Er GDPR gået over?

GDPR og beskyttelse af persondata var på alles læber for tre år siden, da lovgivningen trådte i kraft.Har vi i mellemtiden lært noget om, hvorvidt bøderne blev så store, som man forstod, de skulle være?

» Læs mere

04

Nye og bedre muligheder for afskrivning

Som led i den grønne skattereform indgået i december 2020 er der sikret bedre muligheder for afskrivning på driftsmidler, samtidig med at fradragsmulighederne for forsøgs- og forskningsvirksomhed er væsentligt forbedrede.

» Læs mere

05

Renteswap i årsrapporten

Selv om interessen for at indgå nye renteswapaftaler har været for nedadgående, er der fortsat en del der har en tidligere indgået renteswap og derfor skal have den med i regnskabet.

» Læs mere