Moms af "gratis" varer og tjenesteydelser

22. februar, 2017

SKAT har fokus på den momsmæssige behandling af salgsfremmende tiltag - også kaldet tilgift. Den momsmæssige udfordring ved en tilgift opstår, når tilgiften har karakter af en gave, da der ikke er momsfradrag på indkøb af varer og ydelser, som gives bort i form af gaver.

Udtagningsmoms af gaver mv.

Mange virksomheder annoncerer med, at der ved køb af deres varer eller tjenesteydelser samtidig kan fås forskellige varer eller tjenesteydelser gratis. Det kan eksempelvis være en gratis dessert ved køb af en hovedret, en gratis middag på kundens fødselsdag, gratis kaffe mellem 7-9 om morgenen eller en gratis bilvask efter et vist antal køb.

Andre virksomheder, eksempelvis tøjforretninger, kosmetikforretninger mv., har diverse medlemsordninger, hvor der ved køb i forretningen optjenes point, der kan anvendes ved fremtidige køb af varer i forretningen. Når en vare "købes" for optjente point, kan varen blive betragtet som gratis for kunden. Det samme gør sig gældende, når en kunde eksempelvis får en gratis middag på restaurant, fordi kunden har fødselsdag.

Får en leverance karakter af en "gave til kunden", er der som udgangspunkt ikke fradragsret for momsen af de indkøbte varer og tjenesteydelser, som vederlagsfrit udleveres til kunden.

Virksomheder, som på indkøbs-/fremstillingstidspunktet ved, at en vare eller tjenesteydelse skal anvendes som gave / vederlagsfri udlevering, skal foretage en begrænsning i momsfradragsretten. Virksomheder, som allerede har taget momsfradrag på indkøbs-/fremstillingstidspunktet, og som efterfølgende anvender det indkøbte som gave / vederlagsfri udlevering skal betale udtagningsmoms.

Måden, hvorpå virksomheden annoncerer over for kunden, kan have afgørende betydning for den momsmæssige behandling - fradrag for moms eller ej. En mindre betaling i stedet for en ganske gratis ydelse, kan betyde, at der ikke skal betales udtagningsmoms.Nyheder

01

Fri bil og skat fra 2021

Fra og med den 1. juli 2021 skal beskatningsgrundlaget for værdi af fri bil opgøres efter ændrede satser.

» Læs mere

02

Indefrosne feriemidler

Ny lov medfører, at arbejdsgivere hvert år den 1. september skal beslutte, om arbejdsgiveren ønsker at beholde eller indbetale de indefrosne feriemidler

» Læs mere

03

Er GDPR gået over?

GDPR og beskyttelse af persondata var på alles læber for tre år siden, da lovgivningen trådte i kraft.Har vi i mellemtiden lært noget om, hvorvidt bøderne blev så store, som man forstod, de skulle være?

» Læs mere

04

Nye og bedre muligheder for afskrivning

Som led i den grønne skattereform indgået i december 2020 er der sikret bedre muligheder for afskrivning på driftsmidler, samtidig med at fradragsmulighederne for forsøgs- og forskningsvirksomhed er væsentligt forbedrede.

» Læs mere

05

Renteswap i årsrapporten

Selv om interessen for at indgå nye renteswapaftaler har været for nedadgående, er der fortsat en del der har en tidligere indgået renteswap og derfor skal have den med i regnskabet.

» Læs mere