Undgå tvangsopløsning - hold øje med selskabets digitale postkasse

04. maj, 2017

Siden 2015 har danske selskaber haft pligt til at registrere sine legale ejere i Det Offentlige Ejerregister - det kan du læse mere om her.

Man har altså haft et par år til at få denne registrering på plads. I december 2016 vedtog Folketinget lov om ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven. Loven giver Erhvervsstyrelsen mulighed for at tvangsopløse virksomheder, der ikke registrerer ejerforhold vedr. legale ejere. Reglen trådte i kraft den 1. januar 2017.

Hold øje med selskabets digitale postkasse

Erhvervsstyrelsen er nu begyndt at sende rykkere til selskaber, der endnu ikke har fået ejerregistreringen på plads.

Som bekendt har det offentlige i Danmark afskaffet brevpost, og sender i stedet information til virksomheders og borgeres digitale postkasser. Rykkere fra Erhvervsstyrelsen havner også her. Dette er derfor endnu en vigtig grund til, at man skal holde øje med virksomhedens digital postkasse. Manglende reaktion på en rykker kan som nævnt føre til tvangsopløsning.

Læs mere hos Erhvervsstyrelsen.


Nyheder

01

Deleøkonomi

Bred politisk aftale om mere attraktive vilkår

» Læs mere

02

Lavere skat på arbejdsindkomst

Nyt lovforslag om skattelettelser og øgede fradrag

» Læs mere

03

Hvornår er en bil specialindrettet?

Ny højesteretsdom om beskatning af fri bil

» Læs mere

04

Ændring af skatteregler

Folketinget har vedtaget en række væsentlige lovændringer

» Læs mere