Sådan er revisorelevuddannelsen

Din baggrund, for at begynde på revisorelevuddannelsen, er typisk en Højere handelseksamen (HHX) eller en anden tilsvarende uddannelse.

Revisorelevuddannelsen (kontoruddannelse med speciale i revision) er en 2-årig uddannelse, hvor du, sideløbende med dit job i en revisionsvirksomhed, følger et undervisningsforløb på Købmandsskolen i Aarhus i sammenlagt ni uger fordelt over uddannelsesforløbet.

Revisorelevuddannelsen strækker sig over 2 år. Du får elevløn under uddannelse, og du har ikke selv nogen udgifter i forbindelse med dit skoleforløb. Din elevuddannelse afsluttes med en fagprøve, og når du har bestået den, kan du kalde dig revisor.

Samtidigt med revisorelevuddannelsen påbegynder du HD. HD er et 4-årigt deltidsstudium, der læses i aftentimerne, sideløbende med dit arbejde som revisor. Firmaet betaler kursusafgift, bøger og transportomkostninger. Endvidere betaler firmaet løn til den del af undervisningen, der ligger i arbejdstiden, løn til eksamener og eksamensforberedelse samt løn til at skrive større opgaver på studiet.

HD 1. del varer 2 år og er fælles for alle. Der undervises inden for fagområder som erhvervsøkonomi, samfundsøkonomi, dataanalyse, erhvervsjura, metode m.m.

HD 2. del er en specialoverbygning og varer ligeledes 2 år. På HD 2. del vælges som revisor specialet ”Regnskab & Økonomistyring”. Hovedområderne er ekstern regnskab, strategisk ledelse, økonomistyring, skatteret og praktisk seminar.

Efter HD-uddannelsen er der mulighed for at starte på cand.merc.aud og herefter kan der læses videre til statsautoriseret revisor.

Du kan læse mere om cand.merc.aud studiet og uddannelsen til statsautoriseret revisor på hjemmesiden www.bliv-revisor.dk. Her kan du også få et indblik i, hvilke arbejdsopgaver du kommer til at beskæftige dig med som revisorelev. 


Nyheder

01

Deleøkonomi

Bred politisk aftale om mere attraktive vilkår

» Læs mere

02

Lavere skat på arbejdsindkomst

Nyt lovforslag om skattelettelser og øgede fradrag

» Læs mere

03

Hvornår er en bil specialindrettet?

Ny højesteretsdom om beskatning af fri bil

» Læs mere