Rådgivning af iværksættere

Vi har stor erfaring med rådgivning af iværksættere, både ved opstart af nye virksomheder og ved køb af eksisterende virksomheder

De væsentligste rådgivningsområder for iværksættere er:

  • Gennemgang af forretningsplan
  • Udarbejdelse af budgetter
  • Møder med finansieringskilder
  • Valg af virksomhedsform
  • Registrering hos offentlige myndigheder
  • Økonomisk og skattemæssig rådgivning
  • Bogføring
  • Udarbejdelse af årsrapport og selvangivelse

Gennemgang af forretningsplan

På det første møde tager drøftelserne udgangspunkt i dine idéer omkring din virksomhed. Ofte har du udarbejdet en forretningsplan, der nærmere beskriver din virksomhed. Vi stiller mange spørgsmål til forretningsplanen, for at sikre os, at du har tænkt dine idéer igennem.

Udarbejdelse af budgetter

Forretningsplanen omfatter forarbejdet og forudsætningerne for budgetterne, hvor budgetterne sætter konkrete tal på forretningsplanen. Budgetterne skal vise, om idéerne kan blive virkelighed, og det er vigtigt at være realistisk ved budgetlægningen. Det er også vigtigt at vurdere konsekvenserne, hvis forudsætningerne ikke holder.

Møder med finansieringskilder

Når budgetterne er lagt, kender man behovet for finansieringen, og vi deltager ofte i forhandlingerne med pengeinstitutter og andre långivere.

Valg af virksomhedsform

Når man starter virksomhed eller køber en eksisterende virksomhed, er det vigtigt at overveje valget af virksomhedsform. Der er forskellige fordele og ulemper ved de forskellige virksomhedsformer (enkeltmandsvirksomhed, anparts- eller aktieselskab, kommanditselskab mv.). Derfor er det vigtigt at få belyst disse fordele og ulemper, så man vælger rigtigt fra begyndelsen.

Registrering hos offentlige myndigheder

Vi hjælper gerne med registrering hos offentlige myndigheder, herunder momsregistrering, registrering som arbejdsgiver, forskudsregistrering mv.

Økonomisk og skattemæssig rådgivning

Du har som iværksætter ofte mange spørgsmål, og det er vigtigt at få svar på dem, så man ikke føler sig usikker. Vi sørger for, at iværksættere får de nødvendige svar om f.eks. bilordning, beskatning af overskud, konsekvenser for privatøkonomien og meget andet.

Bogføring

Vi hjælper gerne med udarbejdelse af kontoplan og opstart af bogholderi. Arbejdsfordelingen mellem dig og os aftales nærmere, men mange iværksættere vil gerne ”følges tæt” i begyndelsen, indtil de føler sig trygge ved selv at bogføre. Andre vil gerne overlade hele bogholderiet til os, hvilket også kan lade sig gøre. Det er således meget fleksibelt, hvordan arbejdsopgaverne fordeles.

Udarbejdelse af årsrapport og selvangivelse

Når det førte regnskabsår er afsluttet, skal der udarbejdes årsrapport og selvangivelse, hvilket er en af revisors naturlige opgaver. Der stilles særlige krav hertil, og vi sørger for at alle disse krav overholdes.


Nyheder

01

STØRRE BEFORDRINGSFRADRAG OG HØJERE SATSER FOR SKATTEFRI KØRSELSGODTGØRELSE

Prisudviklingen bevirker større befordringsfradrag for hele 2022 og højere satser for skattefri kørselsgodtgørelse fra 1. maj 2022.

» Læs mere

02

Er computerskærmen til hjemmearbejdspladsen skattefri?

Se betingelsen for at den arbejdsgiverbetalte computerskærm er skattefri...

» Læs mere

03

NYE SATSER TIL BESKATNINGS-
GRUNDLAGET FOR VÆRDI AF FRI BIL

Fra 1. januar 2022 ændres satserne og miljøtillægget øges for beskatningsgrundlaget af fri bil.

» Læs mere

04

DIGITAL SIGNATUR

Krav til selskabsdokumenter med digital underskrift for at få retsvirkning efter sit indhold.

» Læs mere

05

Tilbagebetaling af lån til a-skatter og moms

Lån, der oprindeligt forfaldt til betaling henholdsvis den 1. november 2021 og den 1. februar 2022, har fået udskudt forfaldsdatoen til den 1. april 2022.

» Læs mere