Luo omia jalkapallo-univormuja pelipaidat jääkiekko! Muokkaa pelisukkeja, pelipusseja, harjoituspusseja, tuulettimenpusseja Juventus jalkapallo pelipaidat, jauhepuffia ja enemmän ilman minimiä! Osta halpa jalkapallo-paita Suomi pelipaita kuningaskunnan suurin urheilujalkine. Upeita Premiership, eurooppalaisia ja jalkapallo pelipaidat halvalla kansainvälisiä sarjoja, kaikki alhaisin hinnoin!

Rådgivning

God økonomisk rådgivning er essentiel for dig og din virksomhed. Dagens overordentlig dynamiske markedsforhold levner sjældent plads til selv at ”prøve sig frem”, ligesom det kan vise sig at være dyrt med ”smart-i-en-fart-løsninger”!

Netop derfor arbejder vi med et kodeks for vores økonomiske rådgivning. Et kodeks som bygger på tre afgørende størrelser for rådgivningens kvalitet: Kompetence, indsigt og engagement.

På den baggrund – og med et omfattende erfaringsgrundlag – tilbyder vi solid, fremadrettet og værdiskabende økonomisk rådgivning til dig og din virksomhed på følgende områder:

FORHANDLINGSSITUATIONER

Det globale samfund er i konstant bevægelse. Der indgås løbende nye aftalegrundlag, opereres på nye markeder, udvikles nye produkter og koncepter, lige som der handles og fusioneres virksomheder som aldrig før. Denne dynamik stiller store krav til kvalitet og retning af dine dispositioner.

Som din rådgiver i disse situationer er vi sparringspartneren, der hjælper dig med at holde fokus, optimere og konsekvensberegne dine økonomiske beslutninger med baggrund i markedssituation, lovgivning og rammevilkår.

SKATTEMÆSSIGE FORHOLD

En af vores absolutte styrker er skatterådgivning. Dermed sikrer vi de optimale skattemæssige forhold for personer, virksomheder, selskaber, fonde og andre former for virksomheder. Både i den situation, som de netop befinder sig i nu, og på den lange bane. Nationalt såvel som internationalt.

Som statsautoriserede revisorer har vi naturligt et indgående kendskab til dansk og international beskatning. En ekspertise som vi også løbende udbygger med uddannelse, efteruddannelse og praktisk erfaring. Dertil kommer, at vi indgår i et netværk med tæt kontakt til landets absolut førende virksomheder inden for skatterådgivning. Et netværk og en vidensbank som spiller aktivt med i vores skatterådgivning for dig og din virksomhed.

MOMS OG AFGIFTER

Vores rådgivning omkring moms og afgifter ligger på linje med vores skatterådgivning. Et område som – i takt med den stigende betydning af de indirekte skatter og afgifter – får større og større betydning for en lang række services, produkter og dermed også virksomheder.

FINANSIERING

Vores finansielle rådgivning dækker både virksomhedsstart, væksttiltag og rekonstruktioner. Her dækker vi alle felter: Finansieringsanvisninger, optimeringsanalyser og deltagelse i forhandlingerne med pengeinstitutter samt andre långivere og finansieringskilder, herunder bl.a. factoring, mulige tilskudsordninger, funding virksomheder, venturekapital og Vækstfonden.

GENERATIONSSKIFTE

Det siger næsten sig selv. Et succesfuldt generationsskifte er ikke en dag-til-dag-operation. Jo før vi kommer på banen, jo bedre. Løbende overdragelse, skatteforhold, trimning af virksomheden, arveforhold, ny kapital, fusionsmuligheder, selskabsform og ændret ejerstruktur er blot nogle af de mange parametre som indgår i den ligning, som vi tilbyder at medvirke til at planlægge og løse. Med det rette tidsmæssige perspektiv og vores gennemgribende erfaring på området medvirker vores rådgivning således til at sikre virksomhedens værdier. Generation efter generation.

IVÆRKSÆTTERI

Et ultimativt råd: Få styr på dit fundament, så du kan koncentrere dig 110% om din forretningside! Vi hjælper dig på plads med hele molevitten. Fra registrering hos offentlige myndigheder, bogføring og budgettering til valg af virksomhedsform og finansiering. Og når du ”er i luften”, er vi altid parate til at hjælpe dig med de mange spørgsmål, som typisk opstår. Og bare spørg. Vi har selv været iværksættere. Nu er vi 70 medarbejdere! Læs mere her.

BUDGETTERING

Vi kan ikke spå. Derimod er professionel rådgivning og assistance til budgettering og udarbejdelse af prognoser et væsentligt forretningsområde for os. I et tæt samarbejde skaber vi forudsætningerne for dit budget og beregner konsekvenserne af dine påtænkte investeringer. Dermed medvirker vi til at skabe målrettet udvikling og øge sandsynligheden for succes i din virksomhed. Gennem operationelle planer og realistiske forventninger til virksomhedens fremtidige drift.

IT & FORRETNINGSGANGE

– Lad os ta’ et kig på dine IT-løsninger til bogholderi og sikkerhed. Uanset om det handler om nyanskaffelser, opdateringer eller optimering af forretningsgange og kontrolmiljø. Vores IT-rådgivere kortlægger dine forretningsgange og finder den optimale IT-løsning til din virksomheds bogholderi og sikkerhed. Til glæde for dine medarbejdere, dine driftsomkostninger og virksomhedens værdier.


Nyheder

01

Restskat og overskydende skat 2018

Overblik over reglerne for rentebetaling

» Læs mere

02

Overdragelse af udlejningsejendom

Nykøbt ejendom solgt til børn og børnebørn med et tab på 30 mio. kr.

» Læs mere

03

Gi’ skattefri gaver

Giver du gaver til dine familiemedlemmer, skal du være opmærksom på de skattefrie beløbgrænser, som gælder for 2018.

» Læs mere

04

HUSK!
Selskabsskat 20. november

Fristen for selskabsskat er 20. november 2018. Både for acontoskat for 2018 og restskat fra årsopgørelsen for indkomståret 2017.

» Læs mere

05

Sommerhusudlejning

Forbedrede regler på vej

» Læs mere