Personalegoder - skat og moms 2023

Personalegoder - skat og moms 2023

Personalegoder er reelt løn, der blot udbetales i naturalier.

Derfor er udgangspunktet også, at den skattepligtige værdi af personalegoder er markedsværdien. Dette udgangspunkt fraviges for en lang række personalegoder, hvilket følger af henholdsvis lovgivning og praksis.

Skattemæssigt kan personalegoder opdeles i fem kategorier:

  • Skattefri personalepleje
  • Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder
  • Bagatelgrænse for mindre personalegoder
  • Beskatning af markedsværdien
  • Beskatning efter standardsatser

I publikationen ser vi nærmere på disse fem kategorier, ligesom vi også ser nærmere på kravene til de såkaldte "bruttotrækordninger".

Læs publikationen her

Tilmeld dig vores nyhedsbrev