2 nye hjælpepakker på plads for selvstændige erhvervsdrivende

Den første Corona-hjælpepakke tilbyder lønkompensation for op til 75 % af medarbejdernes løn, hvis virksomhederne vælger at hjemsende medarbejderne i stedet for at fyre dem. Der kan maksimalt være tale om 23.000 kr. pr. medarbejder om måneden. For timelønnede medarbejdere er lønkompensationen op til 90 % af lønnen, dog maksimalt 26.000 kr. 

Denne ordning gælder for virksomheder, der i stedet for at fyre mindst 30 pct. eller mere end 50 ansatte beholder medarbejderne til fuld løn. Medarbejderne skal bidrage med afgivelse af 5 feriedage, og denne midlertidige ordning er gældende til juni 2020.

Den 19. marts 2020 vedtog et enigt folketing yderligere 2 hjælpepakker for at hjælpe selvstændige erhvervsdrivende, som oplever væsentlige omsætningstab som følge af Corona-krisen

Kompensation af ”løn” til selvstændige*

Virksomheder, der oplever et omsætningstab på minimum 30 %, kan søge om kompensation.

For at være omfattet af ordningen, skal følgende forhold være opfyldt:

 • Omsætningstabet skal være over 30 %.
 • Omsætningen skal minimum have været 15.000 kr. pr. måned i en forudgående periode.
 • Kompensationen udgør 75 % af det forventede omsætningstab i perioden sammenlignet med den gennemsnitlige omsætning i seneste regnskabsår.
 • Der kan maksimalt udbetales 23.000 kr. pr. måned (pr. CPR-nr. ved flere ejere). Ved medarbejdende ægtefælle forhøjes det maksimale beløb til 46.000 kr. pr. måned.
 • Virksomhedsejerne skal eje mindst 25 % af virksomheden og arbejde i virksomheden.
 • Hvis der er 4 ejere, som hver ejer 25 %, er alle 4 berettiget til kompensation. 
 • Det er ikke et krav, at der arbejdes fuldtid i virksomheden. 
 • Reglerne gælder uanset, om virksomheden drives personligt eller i selskabsform. 
 • Den selvstændige og virksomhedsejeren skal være registreret i CVR- og CPR-registrene for at være omfattet.
 • Virksomheden må maksimalt have 10 fuldtidsansatte.
 • Virksomheden skal være registreret senest 1. februar 2020.
 • Ordningen gælder i perioden 9. marts - 9. juni 2020.

Dokumentationskrav for udbetaling

Der skal afgives en tro- og love-erklæring med indmeldelse af det forventede omsætningstab med begrundelse for, hvorfor omsætningstabet er afledt af COVID-19. 

Efter udbetalingen:

 • Der skal dokumenteres et omsætningstab på over 30 % for den angivne kompensationsperiode i forhold til den gennemsnitlige omsætning i det seneste regnskabsår.
 • Har virksomheden eksisteret under 6 måneder, skal virksomheden på anden måde dokumentere omsætningstabet, fx. gennem konteringsoplysninger.
 • Erhvervsstyrelsen pålægger alle virksomheder at anvende revisorbistand.
 • Hvis det efterfølgende viser sig, at omsætningen ikke er faldet med over 30 %, skal kompensationen tilbagebetales med renter.
 • Kompensationen skal også tilbagebetales, hvis virksomhedsejerens personlige indkomst for 2020 overstiger 800.000 kr.

Kompensation for faste udgifter

Virksomheden skal fortsat afholde omkostninger til uopsigelige aftaler, selv om den oplever et omsætningstab. Hvis omsætningstabet overstiger 40 %, er det muligt at få kompenseret en andel af de faste omkostninger.

Omkostningerne omfatter fx. udgifter til uopsigelige kontrakter som husleje, leasing, renteudgifter m.v. 

Kompensationsbeløbet er gradueret ud fra det procentvise omsætningstab:

 • Ved omsætningstab mellem 40-60 % refunderes 25 % af de faste udgifter.
 • Ved omsætningstab mellem 60-80 % refunderes 50 % af de faste udgifter.
 • Ved omsætningstab mellem 80-100 % refunderes 80 % af de faste udgifter.
 • Erhvervsdrivende, som ved bekendtgørelse er påbudt fuld lukket, bliver kompenseret 100 %. (Butikker i storcentre, restauranter og cafeer, frisører, værtshuse mv.)

Krav om revisorbistand

 • Opgørelsen over de afholdte omkostninger i perioden 9. december 2019 - 9. marts 2020 skal påtegnes af revisor.
 • Endvidere vil Erhvervsstyrelsen basere sin kontrol på revisorpåtegnelse af oplysningerne. Omkostninger til revisorpåtegnelsen refunderes med 80 %, såfremt ansøgningen udløser kompensation.
 • De faste udgifter skal udgøre minimum 25.000 kr. i perioden.

*Indholdet i artiklen er hentet fra det informationsmateriale, der er offentliggjort indtil udsendelsestidspunktet (22.03.2020). Der er således ikke udarbejdet vejledninger mv. om hvilke eksakte omkostninger, der kan indgå i beregningerne.

 

Vi er klar til at yde den nødvendige hjælp og rådgivning

På trods af situationen er vi nær fuld styrke. Det vil sige, at vi uanset de mere eller mindre frivillige begrænsninger i hverdagen er i stand til at udføre vores arbejde på nogenlunde normale vilkår. Vi har mange medarbejdere, der arbejder hjemmefra – men via internetopkobling tilstræber vi at arbejde lige så effektivt på hjemmekontoret som på det daglige kontor, og telefon og mail er ved hånden hele tiden.

Vi er bevidste om, at du kan have mange tanker og spørgsmål vedrørende din virksomheds situation og fremtiden. Det er vi klar til at rådgive om i det omfang, vi kan med de til rådighed værende retningslinjer og informationer fra myndighederne.

Kontakt din Krøyer Pedersen-revisor, hvis du mangler hjælp og rådgivning.Nyheder

01

Fri bil og skat fra 2021

Fra og med den 1. juli 2021 skal beskatningsgrundlaget for værdi af fri bil opgøres efter ændrede satser.

» Læs mere

02

Indefrosne feriemidler

Ny lov medfører, at arbejdsgivere hvert år den 1. september skal beslutte, om arbejdsgiveren ønsker at beholde eller indbetale de indefrosne feriemidler

» Læs mere

03

Er GDPR gået over?

GDPR og beskyttelse af persondata var på alles læber for tre år siden, da lovgivningen trådte i kraft.Har vi i mellemtiden lært noget om, hvorvidt bøderne blev så store, som man forstod, de skulle være?

» Læs mere

04

Nye og bedre muligheder for afskrivning

Som led i den grønne skattereform indgået i december 2020 er der sikret bedre muligheder for afskrivning på driftsmidler, samtidig med at fradragsmulighederne for forsøgs- og forskningsvirksomhed er væsentligt forbedrede.

» Læs mere

05

Renteswap i årsrapporten

Selv om interessen for at indgå nye renteswapaftaler har været for nedadgående, er der fortsat en del der har en tidligere indgået renteswap og derfor skal have den med i regnskabet.

» Læs mere