Afskaffelse af forældrekøb i virksomhedsordningen

Med finansloven 2020 fjernes den såkaldte virksomheds- og kapitalafkastordning på udlejning af bolig til nærtstående familie. Dermed ophører rentefradragsretten i topskatten, og værdien af rentefradraget ved forældrekøb skrumper fremadrettet til omkring det halve. 

Sigtet med aftalens indhold er soleklart at ramme de såkaldte forældrekøbslejligheder. Dermed skæres der nu igennem i den politiske diskussion om ”rimeligheden” af virksomhedsordningens rentemæssige fordele ved forældrekøb og den uhensigtsmæssige indflydelse på ejendomsmarkedets prisniveau i studiebyerne. 

Derfor kan forældre ikke længere købe en bolig til sine børn og leje den ud via virksomhedsordningen. Det fremgår imidlertid ikke af aftalen, om man fortsat kan have en bolig i virksomhedsordningen, der udlejes til andre end nærtstående, ligesom det heller ikke fremgår, om eksisterende udlejning til nærtstående kan fortsætte? 

Det er for indeværende hensigten, at ændringen træder i kraft fra 2021. Herfra vil renteudgifter i forbindelse med forældrekøb få samme fradragsværdi som private renteudgifter i forbindelse med køb af ejerbolig, dvs. normalt 25,6-33,6 % mod tidligere op til 55,9 %. 

Aftaleteksten er overordnet og konsekvenserne er derfor ikke fuldt præciseret. En ting er dog sikkert; Uanset slutteksten kan forældre stadig købe en lejlighed og udleje den til sine børn. Her vil der fortsat være fradrag for eksempelvis ejendomsskatter og fællesudgifter, inden overskuddet beregnes. Såfremt lejligheden anvendes til udleje, vil forældrene heller ikke skulle betale ejendomsværdiskat. Overskuddet beskattes som personlig indkomst, og renteudgifterne fratrækkes i kapitalindkomsten. 

Det må dog antages, at hvis forældrekøbslejligheder ikke må være i virksomhedsordningen, så vil det formentligt føre til, at opsparet overskud kommer til beskatning, såfremt udlejeren ikke har anden virksomhed i virksomhedsordningen. 

– Vi følger op, når der er afgørende nyt i sagen, ligesom du selvfølgelig altid er velkommen til at rådføre dig med din Krøyer Pedersen-revisor.Nyheder

01

Kontantforbuddet i hvidvaskloven

Grænsen for kontantbetalinger er fra 1. juli 2021 nedsat

» Læs mere

02

Briternes exit – Og de momsmæssige udfordringer ved onlinesalg til og fra Storbritannien

Storbritannien er nu definitivt trådt ud af told- og momssamarbejdet i EU. Det har medført en del udfordringer. Særligt ved onlinesalg

» Læs mere

03

BESKATNING AF EJENDOMME OG ERSTATNING TIL MINKBRANCHEN

Fokus på skatteregler ved salg af fast ejendom i forbindelse med prisudviklingen på private ejendomme og regeringens lukning af minkproduktionen.

» Læs mere

04

APPORTINDSKUD AF FAST EJENDOM – I krydsfeltet mellem selskabs- og skatteret

Fast ejendom udgør et aktiv, der kan apportindskydes i kapitalselskaber ved stiftelser eller kapitalforhøjelser, men...

» Læs mere

05

Sommerhusmarkedet – Under og efter pandemien

Eksperterne forventede, at pandemien ville presse priserne på sommerhusmarkedet. Vi ved nu, at det er gået noget anderledes!

» Læs mere