Beskatning af fri telefon og internet

Det tidligere Folketing vedtog i 2018 en ophævelse af beskatningen af fri telefon og internet. En ophævelse som skulle træde i kraft med virkning fra og med indkomståret 2020. Det kommer alligevel ikke til at ske. 

Tilbagerulningen udgør, som beskrevet, en del af finansieringen af den nye regerings finanslov for 2020. Reglerne går kort fortalt ud på, at du skal betale skat af 2.900 kr. for 2020, hvis arbejdsgiver betaler for din telefon, og du må bruge den privat. Det samme gælder, hvis arbejdsgiver betaler for en internetforbindelse, som ikke har adgang til netværket på din arbejdsplads. Har du begge dele, skal der dog kun svares skat af samlet 2.900 kr. Arbejdsgiver skal trække A-skat og am-bidrag af beløbet. 

Hvis der udelukkende er tale om en arbejdstelefon, skal du ikke betale skat af den. Det kræver dog en tro- og loveerklæring med arbejdsgiver om, at telefonen alene er en arbejdstelefon. Tilsvarende er en arbejdsgiverbetalt internetforbindelse skattefri, når netforbindelsen giver adgang til virksomhedens netværk.

Arbejdsgiverbetalte internetforbindelser, der indgår som en del af en tv-programpakke (telefon, internet og tv), er skattepligtige, og du skal betale skat af hele pakken.

Har du en computer til rådighed udelukkende til privat brug, skal der betales skat af dens værdi svarende til, hvad det ville koste at leje en tilsvarende computer. Omvendt skal du ikke betale skat af en arbejdsgiverbetalt computer til brug for arbejdet. 

Tablets bliver skattemæssigt betragtet som computere. De er derfor ikke skattepligtige, hvis de er indkøbt og stillet til rådighed til arbejdsmæssig brug. 

Tilbehør i form af computerskærm, softwareprogrammer og printer af almindelig størrelse og standard er sædvanligvis omfattet af skattefrihed.

– Har du brug for at få afklaret spørgsmål omkring fri telefon og internet, er det bare at slå på tråden til din Krøyer Pedersen-revisor.


Nyheder

01

Beskatning af fri telefon og internet

» Læs mere

02

Afskaffelse af forældrekøb i virksomhedsordningen

» Læs mere

03

Beskatning af fri bil ved genberegning af registreringsafgift

» Læs mere

04

Nedsat bo- og gaveafgift ved generationsskifte
af erhvervsvirksomheder ophører

» Læs mere

05

Skærpet krav
til dokumentation ved EU-varehandel

» Læs mere