COVID-19 – Lønkompensation

Det er nu muligt at ansøge om midlertidig lønkompensation ved hjemsendelse af medarbejdere som følge af COVID-19-situationen. 

Den første hjælpepakke – der skal kompensere for en andel af virksomhedernes lønudgifter til hjemsendte medarbejdere – er vedtaget, og det er nu muligt at ansøge om kompensationen. 

COVID-19 hjælpeordninger til erhvervslivet

Corona Skema

Ansøgningen om midlertidig lønkompensation sker via virk.dk 

Det er kun muligt at ansøge med virksomhedens NemID, hvorfor det ikke er muligt for os at udfylde selve ansøgningsskemaet på virk.dk.

Vi har udarbejdet et oversigtsskema, som du med fordel kan udfylde, inden du logger på virk.dk. På den måde går udfyldelsen af ansøgningsskemaet hurtigere.
Der er allerede nu kø på hjemmesiden, og systemet er sat op, så der kun er 30 minutter til at udfylde ansøgningsskemaet. Herefter må du starte forfra – Dog fra det sted i processen, hvor du "forlod" hjemmesiden.
Langt de fleste oplysninger hentes automatisk fra de forskellige registre, så grundlæggende er det mest en kontrol af, om oplysningerne er korrekte. 

Skal der ansøges for 25 eller færre medarbejdere

Vi har udarbejdet en vejledning til udfyldelsen af skemaet. 
Se endvidere en videoguide her, der viser hvordan de enkelte punkter i ansøgningsskemaet kan udfyldes.

 

Skal der ansøges for flere end 25 medarbejdere

Vi har udarbejdet en vejledning til udfyldelsen af skemaet. 
Se endvidere en videoguide her, der viser hvordan de enkelte punkter i ansøgningsskemaet kan udfyldes.

 

Som dokumentation for at medarbejderne er hjemsendt, vil vi anbefale, at der udarbejdes dokument omkring hjemsendelse af de berørte medarbejdere. Du kan hente skabelon til formålet her 

Se i øvrigt vores samlede information om virksomhedspakkerne i forbindelse med COVID 19. Her er det selvfølgelig også muligt af downloade skemaer og vejledninger. Nyheder

01

Fri bil og skat fra 2021

Fra og med den 1. juli 2021 skal beskatningsgrundlaget for værdi af fri bil opgøres efter ændrede satser.

» Læs mere

02

Indefrosne feriemidler

Ny lov medfører, at arbejdsgivere hvert år den 1. september skal beslutte, om arbejdsgiveren ønsker at beholde eller indbetale de indefrosne feriemidler

» Læs mere

03

Er GDPR gået over?

GDPR og beskyttelse af persondata var på alles læber for tre år siden, da lovgivningen trådte i kraft.Har vi i mellemtiden lært noget om, hvorvidt bøderne blev så store, som man forstod, de skulle være?

» Læs mere

04

Nye og bedre muligheder for afskrivning

Som led i den grønne skattereform indgået i december 2020 er der sikret bedre muligheder for afskrivning på driftsmidler, samtidig med at fradragsmulighederne for forsøgs- og forskningsvirksomhed er væsentligt forbedrede.

» Læs mere

05

Renteswap i årsrapporten

Selv om interessen for at indgå nye renteswapaftaler har været for nedadgående, er der fortsat en del der har en tidligere indgået renteswap og derfor skal have den med i regnskabet.

» Læs mere