COVID-19 – Lønkompensation

Det er nu muligt at ansøge om midlertidig lønkompensation ved hjemsendelse af medarbejdere som følge af COVID-19-situationen. 

Den første hjælpepakke – der skal kompensere for en andel af virksomhedernes lønudgifter til hjemsendte medarbejdere – er vedtaget, og det er nu muligt at ansøge om kompensationen. 

COVID-19 hjælpeordninger til erhvervslivet

Corona Skema

Ansøgningen om midlertidig lønkompensation sker via virk.dk 

Det er kun muligt at ansøge med virksomhedens NemID, hvorfor det ikke er muligt for os at udfylde selve ansøgningsskemaet på virk.dk.

Vi har udarbejdet et oversigtsskema, som du med fordel kan udfylde, inden du logger på virk.dk. På den måde går udfyldelsen af ansøgningsskemaet hurtigere.
Der er allerede nu kø på hjemmesiden, og systemet er sat op, så der kun er 30 minutter til at udfylde ansøgningsskemaet. Herefter må du starte forfra – Dog fra det sted i processen, hvor du "forlod" hjemmesiden.
Langt de fleste oplysninger hentes automatisk fra de forskellige registre, så grundlæggende er det mest en kontrol af, om oplysningerne er korrekte. 

Skal der ansøges for 25 eller færre medarbejdere

Vi har udarbejdet en vejledning til udfyldelsen af skemaet. 
Se endvidere en videoguide her, der viser hvordan de enkelte punkter i ansøgningsskemaet kan udfyldes.

 

Skal der ansøges for flere end 25 medarbejdere

Vi har udarbejdet en vejledning til udfyldelsen af skemaet. 
Se endvidere en videoguide her, der viser hvordan de enkelte punkter i ansøgningsskemaet kan udfyldes.

 

Som dokumentation for at medarbejderne er hjemsendt, vil vi anbefale, at der udarbejdes dokument omkring hjemsendelse af de berørte medarbejdere. Du kan hente skabelon til formålet her 

Se i øvrigt vores samlede information om virksomhedspakkerne i forbindelse med COVID 19. Her er det selvfølgelig også muligt af downloade skemaer og vejledninger. Nyheder

01

Opfyldelse af aftaler i en tid
med covid-19-restriktioner

Da COVID-19 i slutningen af 2019 og i starten af 2020 bredte sig først i Kina og senere til resten af verden, gav det ikke kun store sundhedsmæssige udfordringer.

» Læs mere

02

Ændringer i årsregnskabsloven

For snart 2 år siden vedtog Folketinget en række ændringer til årsregnskabsloven...

» Læs mere

03

Er udbyttet lovligt?

Erhvervsstyrelsen påbegyndte i foråret 2020 en øget kontrolindsats over for ordinære udbytteudlodninger.

» Læs mere

04

Lovforslag om medarbejderaktier

Skatteministeren har fremsat et lovforslag, der øger muligheden for tildeling af skattebegunstigede medarbejderaktier..

» Læs mere

05

Aldersopsparing

Fra og med 1. januar 2021 er det ikke længere muligt at købe unoterede aktier mv. for indestående på en aldersopsparing. Allerede foretagne investeringer skal afvikles senest den 30. juni 2021.

» Læs mere