COVID-19 – Lønkompensation

Det er nu muligt at ansøge om midlertidig lønkompensation ved hjemsendelse af medarbejdere som følge af COVID-19-situationen. 

Den første hjælpepakke – der skal kompensere for en andel af virksomhedernes lønudgifter til hjemsendte medarbejdere – er vedtaget, og det er nu muligt at ansøge om kompensationen. 

COVID-19 hjælpeordninger til erhvervslivet

Corona Skema

Ansøgningen om midlertidig lønkompensation sker via virk.dk 

Det er kun muligt at ansøge med virksomhedens NemID, hvorfor det ikke er muligt for os at udfylde selve ansøgningsskemaet på virk.dk.

Vi har udarbejdet et oversigtsskema, som du med fordel kan udfylde, inden du logger på virk.dk. På den måde går udfyldelsen af ansøgningsskemaet hurtigere.
Der er allerede nu kø på hjemmesiden, og systemet er sat op, så der kun er 30 minutter til at udfylde ansøgningsskemaet. Herefter må du starte forfra – Dog fra det sted i processen, hvor du "forlod" hjemmesiden.
Langt de fleste oplysninger hentes automatisk fra de forskellige registre, så grundlæggende er det mest en kontrol af, om oplysningerne er korrekte. 

Skal der ansøges for 25 eller færre medarbejdere

Vi har udarbejdet en vejledning til udfyldelsen af skemaet. 
Se endvidere en videoguide her, der viser hvordan de enkelte punkter i ansøgningsskemaet kan udfyldes.

 

Skal der ansøges for flere end 25 medarbejdere

Vi har udarbejdet en vejledning til udfyldelsen af skemaet. 
Se endvidere en videoguide her, der viser hvordan de enkelte punkter i ansøgningsskemaet kan udfyldes.

 

Som dokumentation for at medarbejderne er hjemsendt, vil vi anbefale, at der udarbejdes dokument omkring hjemsendelse af de berørte medarbejdere. Du kan hente skabelon til formålet her 

Se i øvrigt vores samlede information om virksomhedspakkerne i forbindelse med COVID 19. Her er det selvfølgelig også muligt af downloade skemaer og vejledninger. Nyheder

01

COVID-19 – UDLANDSDANSKERE OG UDSTATIONEREDE

Lovforslag til afbødning af de skattemæssige konsekvenser, som udlandsdanskere og personer, der arbejder i udlandet, har i forbindelse med COVID-19.

» Læs mere

02

COVID-19 – Ny mulighed for små og mellemstore virksomheder

Seneste moms- og lønsumsbetaling kan nu udbetales som rentefrit lån med tilbagebetaling 1. april 2021.

» Læs mere

03

COVID-19 – Lønkompensation

Det er nu muligt at ansøge om midlertidig lønkompensation ved hjemsendelse af medarbejdere som følge af COVID-19-situationen.

» Læs mere

04

2 nye hjælpepakker på plads for selvstændige erhvervsdrivende

Den 19. marts 2020 vedtog et enigt folketing yderligere 2 hjælpepakker for at hjælpe selvstændige erhvervsdrivende

» Læs mere

05

Udskydelse af betalingsfrister for moms, AM-bidrag og A-skat

Coronavirussen spreder både smitte og store økonomiske konsekvenser.

» Læs mere