COVID-19 – Ny mulighed for små og mellemstore virksomheder

Regeringen har vedtaget en ny mulighed for at hjælpe små og mellemstore virksomheder.  

Ordningen går ud på, at de virksomheder, der 2. marts 2020 har indbetalt moms for 2. halvår 2019 eller 4. kvartal 2019, får mulighed for at få udbetalt beløbet igen som et rentefrit lån.  

Ligeledes vil det være muligt at få udbetalt lønsumsafgift for 1. kvartal 2020, der er indbetalt 15. april 2020, for metode 4-virksomheder. Det drejer sig om fx læger, tandlæger, fysio- og ergoterapeuter, vognmænd – herunder taxa mv. Herudover kan der udbetales ¼ af lønsumsafgiften, der beregnes af virksomhedens overskud for 2019.

Lånene skal tilbagebetales 1. april 2021. 

Det forventes, at ansøgningsmuligheden er klar 5. maj 2020 via Virk.dk, og der kan ansøges frem til 15. juni 2020. 

Endelig har Folketinget vedtaget visse justeringer til hjælpepakkerne. Det vedrører en udvidelse af perioden, der kan søges kompensation for, med yderligere en måned, ligesom kravet til omsætningstabet og omkostningsbeløbet er justeret i kompensation for omkostninger. Omsætningstabet skal minimum udgøre 35 % (mod tidligere 40 %), og omkostningerne skal minimum udgøre 12.500 kr. (mod tidligere 25.000 kr.).  

Ansøgningen efter de nye, ændrede betingelser, vil først være muligt i løbet af maj, og der vil være tale om en ny ansøgning. Der skal således også udarbejdes en ansøgning efter de ”gamle” regler.


HER kan du få uddybet og se vejledninger til ansøgning om de hjælpeordninger, som regeringen stiller til rådighed for dansk erhvervsliv i forbindelse med COVID-19-krisen. Har du brug for yderligere råd og hjælp, er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte din Krøyer Pedersen-revisor.Nyheder

01

COVID-19 – UDLANDSDANSKERE OG UDSTATIONEREDE

Lovforslag til afbødning af de skattemæssige konsekvenser, som udlandsdanskere og personer, der arbejder i udlandet, har i forbindelse med COVID-19.

» Læs mere

02

COVID-19 – Ny mulighed for små og mellemstore virksomheder

Seneste moms- og lønsumsbetaling kan nu udbetales som rentefrit lån med tilbagebetaling 1. april 2021.

» Læs mere

03

COVID-19 – Lønkompensation

Det er nu muligt at ansøge om midlertidig lønkompensation ved hjemsendelse af medarbejdere som følge af COVID-19-situationen.

» Læs mere

04

2 nye hjælpepakker på plads for selvstændige erhvervsdrivende

Den 19. marts 2020 vedtog et enigt folketing yderligere 2 hjælpepakker for at hjælpe selvstændige erhvervsdrivende

» Læs mere

05

Udskydelse af betalingsfrister for moms, AM-bidrag og A-skat

Coronavirussen spreder både smitte og store økonomiske konsekvenser.

» Læs mere