Den nye ferielov - Quick Guide til medarbejdere

Den nye ferielov har givet anledning til mange spørgsmål fra vores kunders medarbejdere. Hvad, hvem, hvordan og hvornår?...Derfor har vi her prøvet at samle en oversigt med svar på de mest typiske spørgsmål: 

Opsummering på den nye ferielov

 • Den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020.
 • Fra 1. januar 2019 er der tale om en overgangsordning fra den eksisterende ferielov til den nye ferielov.
 • Antallet af feriedage er uændret.
 • Reglerne om varsling samt hoved- og restferie er uændrede.
 • Reglerne om overførsel og udbetaling af ferie er uændrede.
 • Nye lønmodtagere på arbejdsmarkedet får ret til ferie med løn allerede i første år.
 • Fra 1. september 2020 ændres perioden, hvor der kan holdes ferie fra 12 måneder til 16 måneder. Ferie kan afholdes fra 1. september til 31. december året efter.
 • Tidspunkter for udbetaling af ferietillæg ændres. I 2020 udbetales der kun for 8 måneder. Det betyder ikke, at du bliver snydt. Der er blot tale om en tidsmæssig forskydning af udbetalingen.
 • Der indføres mulighed for at holde ferie på forskud. Arbejdsgiver, overenskomst eller lignende fastlægger om medarbejdere har mulighed for at holde forskudsferie.
 • Feriefridage/6. ferieuge og lignende er ikke omfattet af hverken den eksisterende ferielov eller den nye ferielov.
 • Ændrede regler for modregning, der giver virksomheden bedre forudsætninger for dette.

 

Ferie Timeline

Figuren viser hvordan ferie optjenes og afholdelse:

 • Ferie optjent fra 1/1-2018 – 31/12-2018 er efter den eksisterende ferielov og kan afholdes mellem 1/5-2019 og 30/4-2020. Der kan afholdes 25 dage, hvis du har været ansat hele 2018.
 • Ferie optjent fra 1/1-2019 – 31/8-2019 er efter overgangsreglerne og kan afholdes mellem 1/5-2020 og 30/9-2020. Der kan afholdes 16,64 dage, hvis du har været ansat hele optjeningsperioden.
 • Ferie optjent fra 1/9-2019 – 31/8-2020 er efter overgangsreglerne. Beløbet indefryses og udbetales direkte fra Feriefonden, når ét af følgende alternativer indtræffer:
  1. Du går på pension eller efterløn.
  2. Du tager varigt ophold i udlandet
  3. Du dør. 
 • Ferie optjent fra 1/9-2020 – 31/8-2021 er efter den nye ferielov, og kan afholdes mellem 1/9-2020 og 31/12-2021. Der kan afholdes 25 dage, hvis du har været ansat hele optjeningsperioden.

Du optjener 25 feriedage om året, svarende til 2,08 dage om måneden.

Download som pdfNyheder

01

Kontantforbuddet i hvidvaskloven

Grænsen for kontantbetalinger er fra 1. juli 2021 nedsat

» Læs mere

02

Briternes exit – Og de momsmæssige udfordringer ved onlinesalg til og fra Storbritannien

Storbritannien er nu definitivt trådt ud af told- og momssamarbejdet i EU. Det har medført en del udfordringer. Særligt ved onlinesalg

» Læs mere

03

BESKATNING AF EJENDOMME OG ERSTATNING TIL MINKBRANCHEN

Fokus på skatteregler ved salg af fast ejendom i forbindelse med prisudviklingen på private ejendomme og regeringens lukning af minkproduktionen.

» Læs mere

04

APPORTINDSKUD AF FAST EJENDOM – I krydsfeltet mellem selskabs- og skatteret

Fast ejendom udgør et aktiv, der kan apportindskydes i kapitalselskaber ved stiftelser eller kapitalforhøjelser, men...

» Læs mere

05

Sommerhusmarkedet – Under og efter pandemien

Eksperterne forventede, at pandemien ville presse priserne på sommerhusmarkedet. Vi ved nu, at det er gået noget anderledes!

» Læs mere