Den nye ferielov - Quick Guide til virksomheder

Den nye ferielov har givet sved på panden i administrationen hos en lang række virksomheder. Hvad, hvem, hvordan og hvornår?...Spørgsmålene har været mange, både til vores erhvervsservicemedarbejdere og vores revisorer. Derfor har vi her prøvet at samle en oversigt med svar på de mest typiske spørgsmål fra vores kunder: 

Opsummering på den nye ferielov

 • Den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020.
 • Fra 1. januar 2019 er der tale om en overgangsordning fra den eksisterende ferielov til den nye ferielov.
 • Antallet af feriedage er uændret.
 • Reglerne om varsling samt hoved- og restferie er uændrede.
 • Reglerne om overførsel og udbetaling af ferie er uændrede.
 • Nye lønmodtagere på arbejdsmarkedet får ret til ferie med løn allerede i første år.
 • Fra 1. september 2020 ændres perioden, hvor der kan holdes ferie fra 12 måneder til 16 måneder.
 • Tidspunkter for udbetaling af ferietillæg ændres. I 2020 udbetales der kun for 8 måneder.
 • Der indføres mulighed for at holde ferie på forskud. Arbejdsgiver, overenskomst eller lignende fastlægger om medarbejdere har mulighed for at holde forskudsferie.
 • Feriefridage/6. ferieuge og lignende er ikke omfattet af hverken den eksisterende ferielov eller den nye ferielov.
 • Ændrede regler for modregning, der giver virksomheden bedre forudsætninger for dette.

 Ferie Timeline

Figuren viser hvordan ferie optjenes og afholdes:

 • Ferie optjent fra 1/1-2018 – 31/12-2018 er efter den eksisterende ferielov og kan afholdes mellem 1/5-2019 og 30/4-2020. Der kan afholdes 25 dage, hvis medarbejderen har været ansat hele 2018.
 • Ferie optjent fra 1/1-2019 – 31/8-2019 er efter overgangsreglerne og kan afholdes mellem 1/5-2020 og 30/9-2020. Der kan afholdes 16,64 dage, hvis medarbejderen har været ansat hele optjeningsperioden.
 • Ferie optjent fra 1/9-2019 – 31/8-2020 er efter overgangsreglerne. Beløbet indefryses og udbetales, når ét af følgende alternativer indtræffer:
  1. Medarbejderen går på pension eller efterløn.
  2. Medarbejderen tager varigt ophold i udlandet.
  3. Medarbejderen dør.
  Virksomheden skal indbetale eller indeksere beløbet – se mere under ”Indbetaling eller indeksering?”*
 • Ferie optjent fra 1/9-2020 – 31/8-2021 er efter den nye ferielov og kan afholdes mellem 1/9-2020 og 31/12-2021. Der kan afholdes 25 dage, hvis medarbejderen har været ansat hele perioden.

Medarbejdere optjener 25 feriedage om året, svarende til 2,08 dage om måneden.

* Indbetaling eller indeksering?

Virksomheden kan vælge én af følgende muligheder:

 • Indbetaling til den nye feriefond. (Kræver dobbelt likviditet ved fuld indbetaling)
 • Indeksering med lønudviklingen. (Dansk Arbejdsgiverforenings strukturstatistik anvendes.
  Denne udgjorde 2,2 % i 2017)
 • Delvis indbetaling til den nye feriefond og indeksering af resten. 

Gældende for årsrapporter, der slutter efter 1. september 2019

 • Funktionærer ved fuldstændig indbetaling
  - Nettoferieregnskab for medarbejderne (andre tilgodehavender/anden gæld).
  - Opgøres efter den eksakte metode.
 • Funktionærer uden indbetaling
  - Nettoferieregnskab for medarbejderne (andre tilgodehavender/anden gæld).
  - Opgøres efter den eksakte metode.
  - Indeksering indregnes som en omkostning i resultatopgørelsen.
  - Feriepengeforpligtelsen vedrørende indefrysningsperioden opdeles i kort- og langfristet gæld.
 • Timelønnede
  - Ingen ændringer i forhold til i dag.
 • Feriefridage
  - Ingen ændringer i forhold til i dag (med mindre vilkår for optjening/tildeling ændres).

Feriebox

Vi anbefaler, at følgende overvejes før der træffes beslutning om indbetaling eller indeksering:

 • Hvem skal der indbetales for? De ældste medarbejdere først giver mulighed for at vælge fremadrettet også. 
 • Likviditet til rådighed.
 • Negativ indlånsrente.
 • Rente i forhold til forventet lønudvikling.
 • Behov for investeringer i fremtiden.
 • Andre relevante forhold.

Download som pdf

Afføder dit arbejde med den nye ferielov yderligere spørgsmål, er du selvfølgelig altid velkommen til at rette henvendelse til din revisor eller erhvervsservicemedarbejder hos Krøyer Pedersen.Nyheder

01

Kontantforbuddet i hvidvaskloven

Grænsen for kontantbetalinger er fra 1. juli 2021 nedsat

» Læs mere

02

Briternes exit – Og de momsmæssige udfordringer ved onlinesalg til og fra Storbritannien

Storbritannien er nu definitivt trådt ud af told- og momssamarbejdet i EU. Det har medført en del udfordringer. Særligt ved onlinesalg

» Læs mere

03

BESKATNING AF EJENDOMME OG ERSTATNING TIL MINKBRANCHEN

Fokus på skatteregler ved salg af fast ejendom i forbindelse med prisudviklingen på private ejendomme og regeringens lukning af minkproduktionen.

» Læs mere

04

APPORTINDSKUD AF FAST EJENDOM – I krydsfeltet mellem selskabs- og skatteret

Fast ejendom udgør et aktiv, der kan apportindskydes i kapitalselskaber ved stiftelser eller kapitalforhøjelser, men...

» Læs mere

05

Sommerhusmarkedet – Under og efter pandemien

Eksperterne forventede, at pandemien ville presse priserne på sommerhusmarkedet. Vi ved nu, at det er gået noget anderledes!

» Læs mere