Få den ny ferielov helt ind under huden

GRATIS 2-timers seminar

Som du sikkert ved, er der en ny ferielov på trapperne. En lov som først træder i kraft 1. september 2020, men hvor overgangsperioden allerede starter i 2019. Derfor er det nu på tide at få en fuld opdatering.

Så vær med når vi gennemgår den ny lov og de ændringer – og dermed krav – som loven stiller til din virksomhed samt HR- og lønafdeling. – Hvad betyder det alt sammen for dit setup og dine rutiner?

Seminaret fokuserer på lovens konsekvenser i forhold til jura, regnskab og likviditet. Herunder ansættelsesaftaler, medarbejdernes ferieregnskab, tilpasning af løn-setup, rapportering til ny feriefond samt en række nye begreber og tidsterminer på ferieområdet.

Seminaret består af indlæg fra advokat Kristian Dalsgaard (H), partner i Smith Knudsen Advokatfirma og statsautoriseret revisor Lasse Lei Kjærsgaard Nørskov, Krøyer Pedersen. Efterfølgende vil der selvfølgelig være lejlighed til spørgsmål fra dig og de øvrige deltagere. 

TID & STED

Tirsdag den 27. november, kl. 8:00 - 10:00
hos Krøyer Pedersen, Hostrupsvej 4 i Holstebro.
 

TILMELDING

Tilmeldingsfristen til arrangementet er overskredet.

Du er dog velkommen til at sende en mail til mail@kroyerpedersen.dk - så vil du få besked om der er ledige pladser. Nyheder

01

Kontantforbuddet i hvidvaskloven

Grænsen for kontantbetalinger er fra 1. juli 2021 nedsat

» Læs mere

02

Briternes exit – Og de momsmæssige udfordringer ved onlinesalg til og fra Storbritannien

Storbritannien er nu definitivt trådt ud af told- og momssamarbejdet i EU. Det har medført en del udfordringer. Særligt ved onlinesalg

» Læs mere

03

BESKATNING AF EJENDOMME OG ERSTATNING TIL MINKBRANCHEN

Fokus på skatteregler ved salg af fast ejendom i forbindelse med prisudviklingen på private ejendomme og regeringens lukning af minkproduktionen.

» Læs mere

04

APPORTINDSKUD AF FAST EJENDOM – I krydsfeltet mellem selskabs- og skatteret

Fast ejendom udgør et aktiv, der kan apportindskydes i kapitalselskaber ved stiftelser eller kapitalforhøjelser, men...

» Læs mere

05

Sommerhusmarkedet – Under og efter pandemien

Eksperterne forventede, at pandemien ville presse priserne på sommerhusmarkedet. Vi ved nu, at det er gået noget anderledes!

» Læs mere