Få styr på skatten ved deleøkonomi

Beskatningsregler, hvis du udlejer din bil, båd eller campingvogn

Vi ser flere og flere tænke og agere deleøkonomi. Det får udlejningen af private biler, både eller campingvogne på himmelflugt. Fx. gennem GoMore med op mod 700.000 brugere alene i Danmark. Mange er dog ikke opmærksomme på, at lejeindtægten fra disse tjenester er skattepligtige.

Beskatningen af lejeindtægten kan ske på to måder: 
1.  Efter bundfradragsmetoden.
2. Efter regnskabsmetoden.

Brundfradragsmetoden

Til og med 2020 kan du som privat udlejer anvende bundfradragsmetoden. Fra 2021 kan bundfradraget kun anvendes, hvis du udlejer gennem et bureau eller en tjeneste, som indberetter til Skattestyrelsen. 

I 2019 er de første 10.200 leje-indtægtskroner skattefrie. Herefter skal der fratrækkes 40 %, inden resten af indtægten indberettes på årsopgørelsen til Skattestyrelsen. 

 

Eksempel på skatteberegning af privat biludlejning

Årlig lejeindtægt .................................. 30.000

Bundfradrag ...................................... -10.200

Lejeindtægt udover bundfradrag ........ 19.800

40 % reduktion .................................... -7.920

Skattepligtig indtægt ........................... 11.880

 

De 11.880 kr. beskattes som personlig indkomst, hvor skatteprocenten er mellem 38 og 53 %, afhængig af dine øvrige indkomstforhold.

Regnskabsmetoden

Med regnskabsmetoden vælger du at betale skat ud fra lejeindtægten fratrukket de udgifter, der knytter sig til udlejningen.  

Denne metode kræver, at du laver en årlig opgørelse over indtægter og udgifter, som på anmodning skal forevises Skattestyrelsen. Herudover skal der føres en kørebog, der anvendes til beregning ved fordeling af udgifterne mellem den private kørsel og udlejningskørslen.

Det betyder, at hvis din biludlejning udgør 10 % af den samlede årlige kørsel, kan du fratrække 10 % af udgifterne til fx forsikring, vedligehold, ejerafgift mv., dog undtaget udgifter til brændstof.Nyheder

01

COVID-19 – Ny mulighed for små og mellemstore virksomheder

Seneste moms- og lønsumsbetaling kan nu udbetales som rentefrit lån med tilbagebetaling 1. april 2021.

» Læs mere

02

COVID-19 – Lønkompensation

Det er nu muligt at ansøge om midlertidig lønkompensation ved hjemsendelse af medarbejdere som følge af COVID-19-situationen.

» Læs mere

03

2 nye hjælpepakker på plads for selvstændige erhvervsdrivende

Den 19. marts 2020 vedtog et enigt folketing yderligere 2 hjælpepakker for at hjælpe selvstændige erhvervsdrivende

» Læs mere

04

Udskydelse af betalingsfrister for moms, AM-bidrag og A-skat

Coronavirussen spreder både smitte og store økonomiske konsekvenser.

» Læs mere

05

COVID-19: Forholdsregler for begrænsning af smittefare

Krøyer Pedersen følger naturligvis myndighedernes henstillinger, men telefon, mail og døren er stadig åben.

» Læs mere