Har du styr på skatten af ferieboligens lejeindtægt?

Vi oplever, at en del af vores kunder, som har en privat feriebolig, ikke er helt dus med beskatning af lejeindtægterne. Derfor giver vi her et lille brush up på beskatningsreglerne for lejeindtægter fra udlejning af private ferieboliger.

Som udgangspunkt kan det skattepligtige beløb for udlejning af din private feriebolig opgøres på to måder: 1. Efter bundfradragsmetoden eller 2. Efter regnskabsmetoden.

Bundfradragsmetoden

Langt de fleste private udlejere af ferieboliger benytter denne metode, som skelner mellem ”udlejning gennem et bureau” og ”privat udlejning”.

Ved ”udlejning gennem et bureau”, som indberetter indtægten til SKAT, er de første 40.900 kr. skattefrie (2019). Herefter beskattes 60 % af resten som kapitalindkomst. Lad os give et eksempel med lejeindtægt inkl. afregning for el, varme og vand:

 

  Lejeindtægt inkl. forbrug indberettet fra bureau

75.000  

  Bundfradrag

- 40.900  

  Lejeindtægt udover bundfradrag

34.100  

  Heraf 60% af 34.100 kr. til beskatning

20.460  

 

Disse 20.460 kr. beskattes som kapitalindkomst, hvor skatteprocenten er mellem 27 og 43 %, afhængig af din øvrige kapitalindkomst (renteindtægter, renteudgifter mv.).

Står du – i modsætning til eksemplet – selv for afregning af el, varme, vand, slutrengøring osv., skal dette samlede beløb også indberettes. 60 % heraf beskattes ligeledes som kapitalindkomst. Det samme gør sig gældende for evt. privat lejeindtægt genereret oveni og uden om bureauet. Dog er den private lejeindtægt skattefri i det omfang bureauudlejningen inkl. forbrug ligger under 11.200 kr.

Ejer du din feriebolig sammen med andre, fordeler SKAT lejeindtægt og bundfradrag mellem jer efter ejerforholdet. Har du kun ejet ferieboligen en del af året, skal du selv foretage den forholdsmæssige indberetning på selvangivelsen, idet bureauet kun indberetter lejeindtægten på ejendomsnummeret og ikke ejeren.

Udlejer du gennem et udenlandsk bureau, skal bureauet være registreret hos SKAT, for at du kan få det automatiske bundfradrag på 40.900 kr. 

Privat udlejning

Udlejer du ferieboligen privat – uden brug af bureau – er bundfradraget blot 11.200 kr. (2019). 

Det betyder, at alle lejeindtægter fra ferieboligen inkl. forbrugsafregning – fratrukket 11.200 kr. – udgør skattegrundlaget. Heraf er 60 % skattepligtig som kapitalindkomst.

Regnskabsmetoden

Med regnskabsmetoden vælger du at betale skat ud fra lejeindtægten fratrukket faktiske udgifter. Den opgjorte indtægt er kapitalindkomst.

Denne metode kræver, at du laver en årlig opgørelse over lejeindtægter og udgifter, som på anmodning skal forevises til SKAT. Herunder er der ligeledes krav om, at du skal forevise kvitteringer for de fradrag, som du foretager i regnskabet for din fritidsbolig. 

Lejeindtægten er det samlede beløb, som du modtager, inkl. afregning for forbrug som f.eks. el, vand, varme, net og rengøring. 

Udgifterne, som du kan fratrække i dette regnskab, er:

  • Udgifter, direkte forbundet med udlejningen, f.eks. annonceudgifter.
  • Forbrug af el, vand, varme, net o.lign. for udlejeperioden.
  • Vedligeholdelsesudgifter og afskrivning på inventar (dog ikke hårde hvidevarer) ift. udlejeperioden.
  • Indboforsikring ift. udlejeperioden.
  • Grundskyld opgjort årligt ift. udlejeperioden.

Desuden gives et nedslag i ejendomsværdiskatten opgjort årligt i forhold til udlejeperioden. 

Udgifter til vedligeholdelse af selve ejendommen kan ikke fratrækkes i dette regnskab. 

Har du valgt regnskabsmetoden, kan du ikke skifte til metoden med bundfradrag. 

Renteudgifter

Der er ud over ovennævnte selvfølgelig fuld fradragret for renteudgifter i forbindelse med finansiering af din feriebolig. 

Spørgsmål?

Det er selvfølgelig en konkret vurdering, hvilken metode der er mest fordelagtig at anvende i lige præcis dit tilfælde, så ønsker du råd og vejledning til udregning og valg af metode, eller har du spørgsmål, som ikke er afdækket i denne artikel, står jeg selvfølgelig gerne til rådighed på telefon 9610 6181 eller email: heh@kroyerpedersen.dk


Nyheder

01

Højsæson for onlinesvindel

» Læs mere

02

Pas på! Virksomhedsbetalte rejser får let et skattesmæk med i bagagen

» Læs mere

03

Har du styr på skatten af ferieboligens lejeindtægt?

» Læs mere

04

Forslag til nye forskudsopgørelser for 2019

» Læs mere

05

Nye regler for
registrering af varebiler

» Læs mere