Har du styr på skatten af ferieboligens lejeindtægt?

Vi oplever, at en del af vores kunder, som har en privat feriebolig, ikke er helt dus med beskatning af lejeindtægterne. Derfor giver vi her et lille brush up på beskatningsreglerne for lejeindtægter fra udlejning af private ferieboliger.

Som udgangspunkt kan det skattepligtige beløb for udlejning af din private feriebolig opgøres på to måder: 1. Efter bundfradragsmetoden eller 2. Efter regnskabsmetoden.

Bundfradragsmetoden

Langt de fleste private udlejere af ferieboliger benytter denne metode, som skelner mellem ”udlejning gennem et bureau” og ”privat udlejning”.

Ved ”udlejning gennem et bureau”, som indberetter indtægten til SKAT, er de første 40.900 kr. skattefrie (2019). Herefter beskattes 60 % af resten som kapitalindkomst. Lad os give et eksempel med lejeindtægt inkl. afregning for el, varme og vand:

 

  Lejeindtægt inkl. forbrug indberettet fra bureau

75.000  

  Bundfradrag

- 40.900  

  Lejeindtægt udover bundfradrag

34.100  

  Heraf 60% af 34.100 kr. til beskatning

20.460  

 

Disse 20.460 kr. beskattes som kapitalindkomst, hvor skatteprocenten er mellem 27 og 43 %, afhængig af din øvrige kapitalindkomst (renteindtægter, renteudgifter mv.).

Står du – i modsætning til eksemplet – selv for afregning af el, varme, vand, slutrengøring osv., skal dette samlede beløb også indberettes. 60 % heraf beskattes ligeledes som kapitalindkomst. Det samme gør sig gældende for evt. privat lejeindtægt genereret oveni og uden om bureauet. Dog er den private lejeindtægt skattefri i det omfang bureauudlejningen inkl. forbrug ligger under 11.200 kr.

Ejer du din feriebolig sammen med andre, fordeler SKAT lejeindtægt og bundfradrag mellem jer efter ejerforholdet. Har du kun ejet ferieboligen en del af året, skal du selv foretage den forholdsmæssige indberetning på selvangivelsen, idet bureauet kun indberetter lejeindtægten på ejendomsnummeret og ikke ejeren.

Udlejer du gennem et udenlandsk bureau, skal bureauet være registreret hos SKAT, for at du kan få det automatiske bundfradrag på 40.900 kr. 

Privat udlejning

Udlejer du ferieboligen privat – uden brug af bureau – er bundfradraget blot 11.200 kr. (2019). 

Det betyder, at alle lejeindtægter fra ferieboligen inkl. forbrugsafregning – fratrukket 11.200 kr. – udgør skattegrundlaget. Heraf er 60 % skattepligtig som kapitalindkomst.

Regnskabsmetoden

Med regnskabsmetoden vælger du at betale skat ud fra lejeindtægten fratrukket faktiske udgifter. Den opgjorte indtægt er kapitalindkomst.

Denne metode kræver, at du laver en årlig opgørelse over lejeindtægter og udgifter, som på anmodning skal forevises til SKAT. Herunder er der ligeledes krav om, at du skal forevise kvitteringer for de fradrag, som du foretager i regnskabet for din fritidsbolig. 

Lejeindtægten er det samlede beløb, som du modtager, inkl. afregning for forbrug som f.eks. el, vand, varme, net og rengøring. 

Udgifterne, som du kan fratrække i dette regnskab, er:

  • Udgifter, direkte forbundet med udlejningen, f.eks. annonceudgifter.
  • Forbrug af el, vand, varme, net o.lign. for udlejeperioden.
  • Vedligeholdelsesudgifter og afskrivning på inventar (dog ikke hårde hvidevarer) ift. udlejeperioden.
  • Indboforsikring ift. udlejeperioden.
  • Grundskyld opgjort årligt ift. udlejeperioden.

Desuden gives et nedslag i ejendomsværdiskatten opgjort årligt i forhold til udlejeperioden. 

Udgifter til vedligeholdelse af selve ejendommen kan ikke fratrækkes i dette regnskab. 

Har du valgt regnskabsmetoden, kan du ikke skifte til metoden med bundfradrag. 

Renteudgifter

Der er ud over ovennævnte selvfølgelig fuld fradragret for renteudgifter i forbindelse med finansiering af din feriebolig. 

Spørgsmål?

Det er selvfølgelig en konkret vurdering, hvilken metode der er mest fordelagtig at anvende i lige præcis dit tilfælde, så ønsker du råd og vejledning til udregning og valg af metode, eller har du spørgsmål, som ikke er afdækket i denne artikel, står jeg selvfølgelig gerne til rådighed på telefon 9610 6181 eller email: heh@kroyerpedersen.dkNyheder

01

Kontantforbuddet i hvidvaskloven

Grænsen for kontantbetalinger er fra 1. juli 2021 nedsat

» Læs mere

02

Briternes exit – Og de momsmæssige udfordringer ved onlinesalg til og fra Storbritannien

Storbritannien er nu definitivt trådt ud af told- og momssamarbejdet i EU. Det har medført en del udfordringer. Særligt ved onlinesalg

» Læs mere

03

BESKATNING AF EJENDOMME OG ERSTATNING TIL MINKBRANCHEN

Fokus på skatteregler ved salg af fast ejendom i forbindelse med prisudviklingen på private ejendomme og regeringens lukning af minkproduktionen.

» Læs mere

04

APPORTINDSKUD AF FAST EJENDOM – I krydsfeltet mellem selskabs- og skatteret

Fast ejendom udgør et aktiv, der kan apportindskydes i kapitalselskaber ved stiftelser eller kapitalforhøjelser, men...

» Læs mere

05

Sommerhusmarkedet – Under og efter pandemien

Eksperterne forventede, at pandemien ville presse priserne på sommerhusmarkedet. Vi ved nu, at det er gået noget anderledes!

» Læs mere