NYE SATSER TIL BESKATNINGS-
GRUNDLAGET FOR VÆRDI AF FRI BIL

Fra den 1. juli 2021 skulle beskatningsgrundlaget for værdi af fri bil opgøres efter ændrede satser, og fra den 1. januar 2022 forøges beskatningsgrundlaget yderligere med et højere miljøtillæg. Et enkelt lyspunkt eller måske to er skattefrihed for arbejdsgiverbetalte ladestandere til elbiler mv. og et særligt bundfradrag ved privat udlejning af nul- og lavemissionsbiler.   

Beskatning af fri bil

Fra og med den 1. juli 2021 skulle beskatningsgrundlaget for fri bil opgøres som:

  • 24,5 % af den del af beregningsgrundlaget, der ikke overstiger 300.000 kr., og 20,5 % af en resterende del.
  • Den beregnede værdi forhøjes med et miljøtillæg, der udgør den årlige ejerafgift ekskl. udligningsafgift og privatbenyttelsesafgift, plus 150 %. (Det vil sige, at den beregnede værdi forhøjes med 2,5 gange den årlige ejerafgift ekskl. udligningsafgift og privatbenyttelsesafgift).

Satserne i 2022 og fremefter

Den sats, der skal anvendes af beregningsgrundlaget op til 300.000 kr., nedsættes i 2022 og følgende år årligt med 0,5, indtil satsen når 22,5 % i 2025. I 2022 er satsen således på 24 %. 

Den sats, der skal anvendes af den del af beregningsgrundlaget, der overstiger 300.000 kr., forhøjes i 2022 og følgende år årligt med 0,5, indtil satsen når 22,5 % i 2025. I 2022 er satsen således på 21 %.  

Fra og med 2025 er satsen på 22,5 %, uanset beregningsgrundlaget for værdi af fri bil.  

Forhøjelse af miljøtillægget

Miljøtillægget forhøjes også de kommende år og udgør den årlige grønne ejerafgift med tillæg af:

  • 250 % i 2022.
  • 350 % i 2023.
  • 500 % i 2024.
  • 600 % i 2025 og følgende år.  

Dette betyder, at hvis der betales en årlig ejerafgift på en bil på eksempelvis 3.000 kr., udgjorde miljøtillægget i 2020 3000 kr. + 1.500 kr. (50 % af 3.000 kr.) = 4.500 kr. for hele året. For 2025 vil miljøtillægget udgøre 3.000 kr. + 18.000 kr. (600 % af 3.000 kr.) = 21.000 kr.   

Elbil og arbejdsgiverbetalt ladestander på bopælen

Arbejdsgiverbetalt ladestander på bopælen skal fra og med den 1. juli 2021 ikke længere indgå i beskatningsgrundlaget for fri bil, når medarbejderen har fri bil i form af en elbil eller en pluginhybridbil.   

Der er fra og med den 1. juli 2021 endvidere indført skattefrihed for arbejdsgiverbetalt ladestander på den private bopæl, der overgår til udelukkende privat anvendelse, når medarbejderen i en sammenhængende periode på mindst seks måneder er blevet beskattet af fri elbil eller pluginhybridbil.  

Personer, der anvender virksomhedsskatteordningen, kan fra og med den 1. juli 2021 lade en ladestander indgå i virksomhedsskatteordningen, når ladestanderen installeres i forbindelse med, at personen i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder beskattes af fri elbil eller pluginhybridbil.

Bundfradrag ved deleøkonomi

Fra og med indkomståret 2021 er der indført et særligt bundfradrag på 20.000 kr. (2021) ved privat udlejning af nul- og lavemissionsbiler (under 50 g C02 pr. kilometer). Dette bundfradrag gælder sideløbende med fradraget på 10.700 kr. (2021) ved udlejning af andre personbiler, lystbåde mv. Hvis årets bruttoindkomst ved udlejning af nul- og lavemissionsbiler overstiger bundfradraget på 20.000 kr. (2021), er kun 60 % af det overskydende beløb skattepligtigt.   

– Har du spørgsmål vedr. de ændrede regler for opgørelse af beskatningsgrundlaget for værdi af fri bil, er du altid velkommen til at kontakte din Krøyer Pedersen-revisor.Nyheder

01

STØRRE BEFORDRINGSFRADRAG OG HØJERE SATSER FOR SKATTEFRI KØRSELSGODTGØRELSE

Prisudviklingen bevirker større befordringsfradrag for hele 2022 og højere satser for skattefri kørselsgodtgørelse fra 1. maj 2022.

» Læs mere

02

Er computerskærmen til hjemmearbejdspladsen skattefri?

Se betingelsen for at den arbejdsgiverbetalte computerskærm er skattefri...

» Læs mere

03

NYE SATSER TIL BESKATNINGS-
GRUNDLAGET FOR VÆRDI AF FRI BIL

Fra 1. januar 2022 ændres satserne og miljøtillægget øges for beskatningsgrundlaget af fri bil.

» Læs mere

04

DIGITAL SIGNATUR

Krav til selskabsdokumenter med digital underskrift for at få retsvirkning efter sit indhold.

» Læs mere

05

Tilbagebetaling af lån til a-skatter og moms

Lån, der oprindeligt forfaldt til betaling henholdsvis den 1. november 2021 og den 1. februar 2022, har fået udskudt forfaldsdatoen til den 1. april 2022.

» Læs mere