HUSK!
Selskabsskat 20. november

Fristen for selskabsskat er 20. november 2018. Både for acontoskat for 2018 og restskat fra årsopgørelsen for indkomståret 2017.

 

Acontoskatten er opdelt i 2 typer:

1. Den ordinære acontoskat

Den ordinære acontoskat er fastsat af SKAT på baggrund af tidligere års skattepligtige indkomst i dit selskab. 2. rate for 2018 betales senest den 20. november 2018.

2. Den frivillige acontoskat

Forventer du, at selskabets skattemæssige indkomst for 2018 bliver lavere end beregningsgrundlaget for den samlede acontoskat, kan du anmode SKAT om en tilsvarende nedsættelse af selskabets acontoskat. Det gør du på TastSelv Erhverv. Fristen er ligeledes den 20. november 2018.

Forventer du, at selskabets skattemæssige indkomst for 2018 bliver højere end beregningsgrundlaget for den samlede acontoskat, kan du indberette en tilsvarende frivillig acontoskat. Den frivillige acontoskat indberettes på TastSelv Erhverv senest den 20. november 2018.

Ved betaling af den frivillige acontoskat senest den 20. november 2018 tillægges et procenttillæg, som dog er 0,0%.

Du kan også udskyde betalingen af selskabets frivillige acontoskat til 1. februar 2019. I det tilfælde tillægges et procenttillæg, som er 0,5%.

Restskat for 2017

Du har endvidere modtaget selskabets årsopgørelse for indkomståret 2017. Er der her tale om en restskat, skal den ligeledes betales senest den 20. november 2018.

Alle oplysninger om ordinær acontoskat og årsopgørelsen for indkomståret 2017 fremgår af selskabets skattekonto på skat.dk


Nyheder

01

3 dugfriske CMA’er

Der var forløsning i luften, da 3 cand.merc.aud-titler kom i hus

» Læs mere

02

Aktier i virksomhedsordningen?

Muligheder via "særlig pensionsopsparing"

» Læs mere

03

Øboere får skattefradrag

Lovforslag om fradrag for befordring og logi til visse øboere

» Læs mere

04

Placering af ledig kapital

Pas på når du anvender virksomhedsordningen!

» Læs mere

05

Støtte til den store guldmedalje

Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer indgår nu som en aktiv del i bestræbelserne på at vinde guld ved de store mesterskaber.

» Læs mere