Indefrosne feriemidler

Den 1. september 2020 trådte den nye ferielov i kraft. Den nye lov medfører, at arbejdsgivere hvert år den 1. september skal beslutte, om arbejdsgiveren ønsker at beholde eller indbetale de indefrosne feriemidler. Arbejdsgivere vil i løbet af sommeren 2021 modtage brev i e-boks med påmindelse herom. Hvis I ikke foretager noget, vil alle jeres indefrosne feriemidler forfalde til betaling 1. september 2021.  

Hvis I ønsker at beholde feriemidlerne i virksomheden, skal feriemidlerne indekseres (forrentes). Indekseringen skal ske fra den 1. september 2020. Indekseringen beregnes pr. påbegyndt måned, hvor feriemidlerne ikke er indbetalt til Lønmodtagernes Feriemidler.  

Ønsker I at indbetale de indefrosne feriemidler, enten helt eller delvist, skal dette gøres senest 1. september 2021. Der er også mulighed for at indbetale allerede nu for at spare indeksering af feriemidlerne og eventuel negativ rente af bankindestående. Dette kan ske via selvbetjeningsadgangen på www.virk.dk/feriemidler. 

Vi anbefaler, at følgende overvejes, før der træffes beslutning, om feriemidlerne skal indbetales eller beholdes i virksomheden: 

  • Hvem skal der indbetales for ved delvis indbetaling?
    - Hvis der indbetales for de ældste medarbejdere først, giver dette bedre mulighed for at vælge, om feriemidlerne fremadrettet skal indbetales eller beholdes i virksomheden
  • Likviditet til rådighed
  • Udskudte betalingsfrister på skattekontoen
  • Negativ indlånsrente
  • Rente i forhold til forventet lønudvikling
  • Behov for investeringer i fremtiden
  • Andre relevante forhold

– Har du spørgsmål vedr. indbetaling af de indefrosne feriemidler, er du altid velkommen til at kontakte din Krøyer Pedersen-revisor.Nyheder

01

Fri bil og skat fra 2021

Fra og med den 1. juli 2021 skal beskatningsgrundlaget for værdi af fri bil opgøres efter ændrede satser.

» Læs mere

02

Indefrosne feriemidler

Ny lov medfører, at arbejdsgivere hvert år den 1. september skal beslutte, om arbejdsgiveren ønsker at beholde eller indbetale de indefrosne feriemidler

» Læs mere

03

Er GDPR gået over?

GDPR og beskyttelse af persondata var på alles læber for tre år siden, da lovgivningen trådte i kraft.Har vi i mellemtiden lært noget om, hvorvidt bøderne blev så store, som man forstod, de skulle være?

» Læs mere

04

Nye og bedre muligheder for afskrivning

Som led i den grønne skattereform indgået i december 2020 er der sikret bedre muligheder for afskrivning på driftsmidler, samtidig med at fradragsmulighederne for forsøgs- og forskningsvirksomhed er væsentligt forbedrede.

» Læs mere

05

Renteswap i årsrapporten

Selv om interessen for at indgå nye renteswapaftaler har været for nedadgående, er der fortsat en del der har en tidligere indgået renteswap og derfor skal have den med i regnskabet.

» Læs mere