Indefrosne feriemidler

Den 1. september 2020 trådte den nye ferielov i kraft. Den nye lov medfører, at arbejdsgivere hvert år den 1. september skal beslutte, om arbejdsgiveren ønsker at beholde eller indbetale de indefrosne feriemidler. Arbejdsgivere vil i løbet af sommeren 2021 modtage brev i e-boks med påmindelse herom. Hvis I ikke foretager noget, vil alle jeres indefrosne feriemidler forfalde til betaling 1. september 2021.  

Hvis I ønsker at beholde feriemidlerne i virksomheden, skal feriemidlerne indekseres (forrentes). Indekseringen skal ske fra den 1. september 2020. Indekseringen beregnes pr. påbegyndt måned, hvor feriemidlerne ikke er indbetalt til Lønmodtagernes Feriemidler.  

Ønsker I at indbetale de indefrosne feriemidler, enten helt eller delvist, skal dette gøres senest 1. september 2021. Der er også mulighed for at indbetale allerede nu for at spare indeksering af feriemidlerne og eventuel negativ rente af bankindestående. Dette kan ske via selvbetjeningsadgangen på www.virk.dk/feriemidler. 

Vi anbefaler, at følgende overvejes, før der træffes beslutning, om feriemidlerne skal indbetales eller beholdes i virksomheden: 

  • Hvem skal der indbetales for ved delvis indbetaling?
    - Hvis der indbetales for de ældste medarbejdere først, giver dette bedre mulighed for at vælge, om feriemidlerne fremadrettet skal indbetales eller beholdes i virksomheden
  • Likviditet til rådighed
  • Udskudte betalingsfrister på skattekontoen
  • Negativ indlånsrente
  • Rente i forhold til forventet lønudvikling
  • Behov for investeringer i fremtiden
  • Andre relevante forhold

– Har du spørgsmål vedr. indbetaling af de indefrosne feriemidler, er du altid velkommen til at kontakte din Krøyer Pedersen-revisor.Nyheder

01

Kontantforbuddet i hvidvaskloven

Grænsen for kontantbetalinger er fra 1. juli 2021 nedsat

» Læs mere

02

Briternes exit – Og de momsmæssige udfordringer ved onlinesalg til og fra Storbritannien

Storbritannien er nu definitivt trådt ud af told- og momssamarbejdet i EU. Det har medført en del udfordringer. Særligt ved onlinesalg

» Læs mere

03

BESKATNING AF EJENDOMME OG ERSTATNING TIL MINKBRANCHEN

Fokus på skatteregler ved salg af fast ejendom i forbindelse med prisudviklingen på private ejendomme og regeringens lukning af minkproduktionen.

» Læs mere

04

APPORTINDSKUD AF FAST EJENDOM – I krydsfeltet mellem selskabs- og skatteret

Fast ejendom udgør et aktiv, der kan apportindskydes i kapitalselskaber ved stiftelser eller kapitalforhøjelser, men...

» Læs mere

05

Sommerhusmarkedet – Under og efter pandemien

Eksperterne forventede, at pandemien ville presse priserne på sommerhusmarkedet. Vi ved nu, at det er gået noget anderledes!

» Læs mere