IVS - Opgradering eller opløsning?

Der er siden starten af 2014 blevet registreret mere end 60.000 iværksætterselskaber. Selskabsformatet må derfor siges at have været en succes i bestræbelserne på at skabe et nemt, hurtigt og billigt afsæt for iværksættere med små midler. Nøjagtig som det var intentionen. Nøjagtig som vi har oplevet det hos Krøyer Pedersen. 

Men der har også vist sig at være en hage. 

Selskabsformatet er i en lang række tilfælde blevet brugt mod hensigten. Det ringe – eller ikke eksisterende – kapitalfundament på blot 1 kr. har vist sig at indeholde en forhøjet risiko for svig, hvor skatte- og afgiftsrestancerne er næsten dobbelt så høje, end det eksempelvis er tilfældet for enkeltmandsvirksomheder. 

Og når det sammenholdes med, at mere end 1/3 af de stiftede IVS’er enten er ophørt ved konkurs, tvangsopløst eller sendt til tvangsopløsning, har selskabsformatet været en dyr omgang for selskabernes kreditorer. Ikke mindst den danske stat. 

Med baggrund i dette har Folketinget – med virkning fra 15. april 2019 – vedtaget at fjerne muligheden for at etablere iværksætterselskaber (IVS’er). Fra samme dato er det endvidere vedtaget at nedsætte kapitalkravet i anpartsselskaber (ApS’er) fra 50.000 kr. til 40.000 kr, som i øvrigt er på linje med tilsvarende kapitalkrav i de andre skandivaniske lande. 

Overgangsordning

Med ophør af muligheden for at stifte et IVS er der samtidig givet en frist for omdannelse af eksisterende IVS’er til ApS’er. Indenfor en periode på 2 år, altså inden 15. april 2021, skal eksisterende IVS’er omdannes til ApS’er med det nu gældende kapitalkrav på min. 40.000 kr. 

Det kan – som tidligere – ske med en revisorerklæring, der bekræfter, at kapitalen udgør min. 40.000 kr. 

Dette kan dog modificeres under følgende betingelser, som alle skal være opfyldt: 

  • Det seneste årsregnskab viser en selskabskapital + reserver, der kan overføres til selskabskapitalen, på samlet min. 40.000 kr.
  • Det seneste årsregnskab med ”revision” eller ”udvidet gennemgang” er forsynet med en revisorerklæring uden forbehold.
  • Det seneste årsregnskabs balancedag er inden for fem måneder for beslutningen om vedtægtsændringen vedr. ændringen fra IVS til ApS.
  • Regnskab og ledelseserklæring er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling og er registreret hos Erhvervsstyrelsen inden beslutningstidspunktet.
  • Ledelsen offentliggør en erklæring om selskabskapitalens tilstedeværelse på beslutningstidspunktet.

Såfremt der ikke er frie midler i selskabet til ApS-omdannelsen med en selskabskapital på 40.000 kr., er det nødvendigt med et kapitalindskud, der sikrer den nødvendige kapital. 

Som et led i omdannelsen fra IVS til ApS skal du endvidere være opmærksom på, at selskabets vedtægter og ejerbog kræver en opdatering. 

Er selskabsomdannelsen ikke gennemført inden 15. april 2021, fastsætter Erhvervsstyrelsen en frist til at opfylde kravet. Ved manglende imødekommelse af kravet forventes det, at Erhvervsstyrelsen meddeler IVS’ets tvangsopløsning. 

Har du spørgsmål?

Giver IVS-/ApS-omdannelsen anledning til spørgsmål, som ikke umiddelbart besvares i ovenstående, fx. i forbindelse med den praktiske håndtering, kapitalgenerering eller ex. problematikker omkring IVS’et som holdingselskab i konstruktioner med flere ejere af et driftsselskab, står vi selvfølgelig til rådighed med råd og vejledning. Tag blot fat i din revisor hos Krøyer Pedersen.Nyheder

01

Kontantforbuddet i hvidvaskloven

Grænsen for kontantbetalinger er fra 1. juli 2021 nedsat

» Læs mere

02

Briternes exit – Og de momsmæssige udfordringer ved onlinesalg til og fra Storbritannien

Storbritannien er nu definitivt trådt ud af told- og momssamarbejdet i EU. Det har medført en del udfordringer. Særligt ved onlinesalg

» Læs mere

03

BESKATNING AF EJENDOMME OG ERSTATNING TIL MINKBRANCHEN

Fokus på skatteregler ved salg af fast ejendom i forbindelse med prisudviklingen på private ejendomme og regeringens lukning af minkproduktionen.

» Læs mere

04

APPORTINDSKUD AF FAST EJENDOM – I krydsfeltet mellem selskabs- og skatteret

Fast ejendom udgør et aktiv, der kan apportindskydes i kapitalselskaber ved stiftelser eller kapitalforhøjelser, men...

» Læs mere

05

Sommerhusmarkedet – Under og efter pandemien

Eksperterne forventede, at pandemien ville presse priserne på sommerhusmarkedet. Vi ved nu, at det er gået noget anderledes!

» Læs mere