Kender du reglerne for kontant betaling?

Det er vigtigt at kende reglerne om maksimumgrænserne for kontant betaling. Ellers risikerer man såvel som forbruger som erhvervsdrivende at komme galt afsted 

Udgangspunktet – stadig mulighed for kontantbetaling, men…

Udgangspunktet er, at forbrugere stadig har ret til at betale kontant – både i detailhandlen og når der eksempelvis købes håndværksydelser. Der er dog i de senere år indført flere væsentlige begrænsninger i forhold til dette udgangspunkt, som i hovedtræk beskrives i det følgende.  

For erhvervsdrivende gælder særlige regler. 

Fysiske butikker

Hvis handlende i fysiske butikker modtager betaling med betalingskort og MobilePay, har de også både ret og pligt til at modtage kontant betaling fra forbrugere. Dette gælder dog kun i tidsrummet kl. 06.00 – 22.00. Tidsbegrænsningsreglen er indført for at forebygge tyveri og røveri. Tilhører man en særlig røveriudsat branche, eksempelvis tankstationer, kan kontantbetalingsperioden begrænses til kl. 20.00. Tidsbegrænsningsreglen gælder ikke sundhedsområdet. På sundhedsområdet er det muligt at betale med kontanter i hele åbningstiden. Det gælder blandt andet apoteker, tandlæger og fysioterapeuter. 

Pligten til at modtage kontant betaling kan ikke omgås ved eksempelvis at skilte med, at man ikke tager imod kontant betaling eller frabeder sig kontant betaling, og ej heller ved at undlade at have byttepenge. 

Fjernsalg

Fjernsalg – herunder internethandel – er undtaget fra retten til kontant betaling. 

Forbrugeres betaling for tjenesteydelser

For tjenesteydelser – blandt andet håndværksydelser – gælder der for forbrugere en maksimal kontantgrænse på 8.000 kr. pr. køb. Hvis man betaler en håndværker mere end 8.000 kr. kontant for en ydelse, risikerer betaleren at hæfte for håndværkerens betaling af skat og moms af den leverede ydelse. 

Som forbruger hæfter man dog ikke for leverandørens skat og moms, hvis man kan fremvise en korrekt faktura, som opfylder alle krav efter bogføringsloven mv. Er man i tvivl herom, kan man i stedet frigøre sig for denne hæftelse, hvis man foretager indberetning til Skattestyrelsen. Der skal ske indberetning af det betalte beløb, betalingsdatoen, virksomhedens navn og CVR-nr., fakturanummer og dato. Indberetningen skal ske senest 14 dage fra betalingen, dog senest én måned efter at regningen er modtaget. 

Grænsen på 8.000 kr. gælder ikke for varekøb.

Håndværkerfradrag

Skattemæssigt er der – inden for visse grænser – fradrag for udgifter til arbejdsløn vedrørende grøn istandsættelse, tilslutning til bredbånd og installation af tyverialarm i familiens helårsbolig eller i en fritidsbolig – også kaldet håndværkerfradrag. 

Det er et krav, at betalingen er sket elektronisk. Ved kontant betaling er skattefradrag udelukket. 

Erhvervsdrivende

Hvad angår erhvervsdrivendes betalinger, gælder der yderligere begrænsninger i muligheden for at foretage betalinger kontant. 

Maksimumgrænsen på 8.000 kr. kontant gælder både for køb af varer og tjenesteydelser. Hvis maksimumgrænsen overskrides, har den erhvervsdrivende køber ikke fradragsret for udgifterne, herunder mulighed for skattemæssige afskrivninger. 

Såfremt sælgeren ikke betaler moms og afgifter af det kontante salg, der overskrider maksimumgrænsen, hæfter den erhvervsdrivende køber for betalingen heraf. 

Efterfølgende reparationsmulighed

Har man betalt mere end 8.000 kr. kontant i forbindelse med et køb, kan man afværge konsekvenserne, herunder bevare fradrags- og afskrivningsmuligheden, hvis man indberetter betalingen til Skattestyrelsen via TastSelv senest i forbindelse med oplysningsfristen den 1. juli. 

Der skal ske indberetning af det betalte beløb, betalingsdatoen, virksomhedens navn og CVR-nr., fakturanummer og dato.  

Hvidvasklovgivningens maksimumgrænse

Det følger af hvidvasklovgivningen, at det for erhvervsdrivende er forbudt at modtage mere end 19.999 kr. som kontant betaling. Maksimumgrænsen er netop – fra og med den 1. juli 2021 – nedsat fra 49.999 til 19.999 kr. Maksimumgrænsen kan ikke omgås ved, at betalingen sker i rater. 

Overtrædelse af reglerne straffes med bøde, der beregnes som 25 % af det beløb, der overstiger grænsen – Dog minimum 10.000 kr. Virksomhedens øverste ansvarlige kan derudover blive straffet personligt, hvis virksomheden overtræder reglerne. Typisk vil der være tale om en bøde på 10 % af det beløb, som virksomheden eller selskabet straffes med.Nyheder

01

STØRRE BEFORDRINGSFRADRAG OG HØJERE SATSER FOR SKATTEFRI KØRSELSGODTGØRELSE

Prisudviklingen bevirker større befordringsfradrag for hele 2022 og højere satser for skattefri kørselsgodtgørelse fra 1. maj 2022.

» Læs mere

02

Er computerskærmen til hjemmearbejdspladsen skattefri?

Se betingelsen for at den arbejdsgiverbetalte computerskærm er skattefri...

» Læs mere

03

NYE SATSER TIL BESKATNINGS-
GRUNDLAGET FOR VÆRDI AF FRI BIL

Fra 1. januar 2022 ændres satserne og miljøtillægget øges for beskatningsgrundlaget af fri bil.

» Læs mere

04

DIGITAL SIGNATUR

Krav til selskabsdokumenter med digital underskrift for at få retsvirkning efter sit indhold.

» Læs mere

05

Tilbagebetaling af lån til a-skatter og moms

Lån, der oprindeligt forfaldt til betaling henholdsvis den 1. november 2021 og den 1. februar 2022, har fået udskudt forfaldsdatoen til den 1. april 2022.

» Læs mere