Kontantforbuddet nedsættes fra 49.999 kr. til 19.999 kr.

Folketinget har vedtaget en skærpelse af kontantforbuddet som medfører, at erhvervsdrivende fra 1. juli 2021 kun må modtage 19.999 kr. i kontanter. Hvis kontantforbuddet overskrides, straffes det med bøde.

Kontantforbuddet betyder, at erhvervsdrivende ikke må modtage kontantbetalinger på kr. 20.000 eller derover. Dette gælder både, når betalingen sker på én gang, og når flere betalinger er indbyrdes forbundne. Det er altså ikke tilstrækkeligt, at opdele en betaling i flere rater. Den erhvervsdrivende må i stedet bede kunden om at overføre beløbet ved en bankoverførsel, betale med kort eller lignende. 

Kontantforbuddet gælder alle erhvervsdrivende, bortset fra erhvervsdrivende, der er omfattet af hvidvasklovens regler om f.eks. opbevaring af kundelegitimation og indberetning af mistænkelige transaktioner. Disse erhvervsdrivende er eksempelvis pengeinstitutter, advokater og revisorer. 

Bøde for overtrædelse af kontantforbuddet vil som udgangspunkt udmåles til 25 % af de beløb over beløbsgrænsen i kontantforbuddet, som er modtaget i de enkelte handler – Dog mindst kr. 10.000.Nyheder

01

Kontantforbuddet i hvidvaskloven

Grænsen for kontantbetalinger er fra 1. juli 2021 nedsat

» Læs mere

02

Briternes exit – Og de momsmæssige udfordringer ved onlinesalg til og fra Storbritannien

Storbritannien er nu definitivt trådt ud af told- og momssamarbejdet i EU. Det har medført en del udfordringer. Særligt ved onlinesalg

» Læs mere

03

BESKATNING AF EJENDOMME OG ERSTATNING TIL MINKBRANCHEN

Fokus på skatteregler ved salg af fast ejendom i forbindelse med prisudviklingen på private ejendomme og regeringens lukning af minkproduktionen.

» Læs mere

04

APPORTINDSKUD AF FAST EJENDOM – I krydsfeltet mellem selskabs- og skatteret

Fast ejendom udgør et aktiv, der kan apportindskydes i kapitalselskaber ved stiftelser eller kapitalforhøjelser, men...

» Læs mere

05

Sommerhusmarkedet – Under og efter pandemien

Eksperterne forventede, at pandemien ville presse priserne på sommerhusmarkedet. Vi ved nu, at det er gået noget anderledes!

» Læs mere