Ny aktiesparekonto vedtaget

Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har nu vedtaget ordningen om den ny aktiesparekonto. 

Intentionen er at styrke aktiekulturen ved at gøre det lettere og mere attraktivt for danskerne at investere i noterede aktier og aktiebaserede investeringsbeviser, altså værdipapirer, som efter de almindelige regler beskattes som aktieindkomst. Ejerskabet af virksomheder skal på den måde bredes ud til flere danskere. På samme måde som en tilsvarende ordning har haft succes i Sverige.

Ordningen træder i kraft med virkning fra 1. januar 2019. 

Herefter er det muligt at oprette en aktiesparekonto i dit pengeinstitut. Der kan kun oprettes én konto pr. person, og der kan i 2019 maksimalt indskydes 50.000 kr. Dette beløb stiger med 50.000 kr. pr. år frem til 2022, hvor det maksimale beløb vil udgøre 200.000 kr. Beløbet er IKKE et maksimalt årligt indskud, men det samlede maksimale indskud, som du kan foretage på din aktiesparekonto.

Dermed åbner ordningen også mulighed for at etablere aktiesparekonti, der f.eks. bliver genstand for gaver fra forældre og bedsteforældre til børn og børnebørn. Se grænser for skattefri gavestørrelser.

Du kan handle med porteføljen på din aktiesparekonto så ofte, som du ønsker. Her kræves ikke noget regnskab for de enkelte aktiers køb og salg, som du kender det fra reglerne om den almindelige aktieindkomstbeskatning. Årets afkast på aktiesparekontoen – udbytte samt realiserede og urealiserede avancer – beskattes efter lagerprincippet, altså som en samlet årlig opgørelse af værdiforøgelse eller værdifald. Værdiforøgelse på aktiesparekontoen beskattes med 17 %. Værdifald fremføres og modregnes i fremtidige afkast. Gevinster og tab på aktiesparekontoen påvirker ikke din opgørelse af evt. aktieindkomst uden for aktiesparekontoen.

Får du behov for likviditet, kan du til enhver tid realisere alle eller dele af dine aktier og hæve på aktiesparekontoen, uden at bekymre dig om skatten.

Får ideen med aktiesparekontoen fat i befolkningen, forventer partierne bag ordningen en samlet skattefordel – og dermed mindre provenue til staten – på 130 mio. kr. i 2019 stigende til 270 mio. kr. i 2022.

Har du spørgsmål til dine muligheder med den ny aktiesparekonto, er du velkommen til at kontakte statsautoriseret revisor Henrik Holm på telefon 9610 6181 eller heh@kroyerpedersen.dk


Nyheder

01

Har du styr på skatten af ferieboligens lejeindtægt?

» Læs mere

02

Forslag til nye forskudsopgørelser for 2019

» Læs mere

03

Nye regler for
registrering af varebiler

» Læs mere

04

Overdragelse af
ejendomme med skatterabat

» Læs mere

05

Vigtige
”skatte-datoer”

» Læs mere