Nye regler for
registrering af varebiler

Fra 1. juli 2019 er der nye regler for varebiler med en tilladt totalvægt mellem 2.000 og 3.500 kg. Der skelnes fra dette tidspunkt mellem varebiler til ”firmakørsel” og varebiler til ”godskørsel for fremmed regning”. Se her hvilke krav det stiller til din virksomhed: 

Firmakørsel i varebil

Du kører firmakørsel, hvis du transporterer gods, der tilhører den virksomhed, der er registreret som bruger af køretøjet.  

Der er også tale om firmakørsel, hvis du transporterer gods, som virksomheden lejer, låner, udlåner eller er i besiddelse af med henblik på køb, salg, fremstilling, behandling, bearbejdning eller reparation. 

Kørslen må kun være en hjælpefunktion til virksomhedens samlede aktiviteter, og eksempler på firmakørsel er: 

  • Når en tømrer, murer, elektriker e.lign. transporterer materiale, som skal bruges af virksomheden.
  • Når restauranter, caféer, catering, pizzeriaer e.lign. laver mad og bringer den ud.
  • Når butikker, der sælger varer, selv står for transporten/leveringen til kunden.
  • Når fabrikker transporterer gods, der er produceret på fabrikken, ud til kunderne.
  • Når entreprenører transporterer materialer til brug for arbejdets udførelse, som indgår i en samlet entreprise, som entreprenøren selv har påtaget sig. Eksempelvis grus og sand til et vejbyggeri 

Hvis du har en tilladelse til godskørsel for fremmed regning og kører firmakørsel ved siden af godskørslen, skal du ikke registrere, at varebilen anvendes til firmakørsel.  

Sådan registrerer du din(e) varebil(er) til firmakørsel:

  1. Gå til https://motorregister.skat.dk og log på med NemID.
  2. Vælg ”Registrering og Rediger tilladelse” og indtast bilens registreringsnummer eller stelnummer.
  3. Under ”Dispensationer og tilladelser” tilføjes ”Firmakørsel”.
  4. Godkend registreringen og bestil en ny registreringsattest. (Pris 100 kroner)

Herefter er de nye krav til registrering for ”firmakørsel” gennemført. 

Godskørsel for fremmed regning

Godskørsel for fremmed regning er transport af gods mod betaling, hvor godset ikke tilhører eller er knyttet til den registrerede bruger af køretøjet. F.eks. en kurértjeneste eller pakkepost-service. Fra den 1. juli 2019 er der nye tilladelses- og uddannelseskrav til vognmænd og chauffører, som udfører godskørsel for fremmed regning i varebil. Kravene gælder, hvis godset har en samlet vægt på mere end 11 kg pr. stykgods, og hvis varebilen eller vogntoget (varebil med anhænger) har en tilladt totalvægt mellem 2.000 og 3.500 kg. 

Krav til varebilsvognmænd

Varebilsvognmænd, der transporterer gods for fremmed regning, skal bl.a. have en uddannelse som varebilsvognmand og en varebilstilladelse. Dog har eksisterende vognmænd mulighed for at blive fritaget fra uddannelse. 

Få uddybet kravene til varebilsvognmænd her: https://www.varebilskrav.dk/Krav-til-varebilsvognmaend 

Krav til varebilschauffører

Varebilschauffører, som kører med gods for fremmed regning i varebil, skal have en uddannelse som varebilschauffør og et varebilschaufføruddannelsesbevis. Har du allerede har et blåt chaufføruddannelsesbevis (CUB), skal du dog ikke fortage dig mere i forhold til de nye varebilsregler. 

Få uddybet kravene til varebilschauffører her: https://www.varebilskrav.dk/Krav-til-varebilschauffoerer 

– Har du uddybende spørgsmål til, hvordan du forholder dig til de nye varebilsregler, eller ønsker du, at vi hjælper dig med registreringen, er du som altid velkommen til at kontakte din vanlige Krøyer Pedersen-revisor.Nyheder

01

Kontantforbuddet i hvidvaskloven

Grænsen for kontantbetalinger er fra 1. juli 2021 nedsat

» Læs mere

02

Briternes exit – Og de momsmæssige udfordringer ved onlinesalg til og fra Storbritannien

Storbritannien er nu definitivt trådt ud af told- og momssamarbejdet i EU. Det har medført en del udfordringer. Særligt ved onlinesalg

» Læs mere

03

BESKATNING AF EJENDOMME OG ERSTATNING TIL MINKBRANCHEN

Fokus på skatteregler ved salg af fast ejendom i forbindelse med prisudviklingen på private ejendomme og regeringens lukning af minkproduktionen.

» Læs mere

04

APPORTINDSKUD AF FAST EJENDOM – I krydsfeltet mellem selskabs- og skatteret

Fast ejendom udgør et aktiv, der kan apportindskydes i kapitalselskaber ved stiftelser eller kapitalforhøjelser, men...

» Læs mere

05

Sommerhusmarkedet – Under og efter pandemien

Eksperterne forventede, at pandemien ville presse priserne på sommerhusmarkedet. Vi ved nu, at det er gået noget anderledes!

» Læs mere