Overdragelse af
ejendomme med skatterabat

I 1982 udsendte Skatteministeriet ”Værdiansættelsescirkulæret”, hvor det under ”Fast ejendom” fremgik, at du kunne overdrage ejendomme til den seneste offentlige ejendomsvurdering +/- 15 %, når køberen var nærmeste familie.  

Det cirkulære er stadig gældende. 

Netop ”familie-reglen” i cirkulæret er ofte i anvendelse, og nu påkalder den sig tilmed øget opmærksomhed. Det skyldes, at der snart kommer nye ejendomsvurderinger. Vurderinger som forventes at blive noget højere i de større byer, hvor der i de seneste år har været anseelige værdistigninger på ejendomme. 

Mange forældre har eksempelvis anvendt regelsættet i forbindelse med overdragelse af en ”forældrelejlighed” til deres børn til den seneste ejendomsvurdering minus 15 %. 

Reglerne gælder imidlertid ikke kun lejligheder, men kan også anvendes på sommerhuse og andre typer ejendomme. 

Anvendelse af reglerne kræver konkret rådgivning i den enkelte situation. Jeg vil derfor anbefale, at du kontakter os, inden en eventuel overdragelse, så der er styr på værdiansættelse, nærmeste-familie-definitionen og timing, inden bordet fanger. Tag fat i mig på 9610 6181 eller heh@kroyerpedersen.dk – Eller spørg din vanlige Krøyer Pedersen-revisor.Nyheder

01

Kontantforbuddet i hvidvaskloven

Grænsen for kontantbetalinger er fra 1. juli 2021 nedsat

» Læs mere

02

Briternes exit – Og de momsmæssige udfordringer ved onlinesalg til og fra Storbritannien

Storbritannien er nu definitivt trådt ud af told- og momssamarbejdet i EU. Det har medført en del udfordringer. Særligt ved onlinesalg

» Læs mere

03

BESKATNING AF EJENDOMME OG ERSTATNING TIL MINKBRANCHEN

Fokus på skatteregler ved salg af fast ejendom i forbindelse med prisudviklingen på private ejendomme og regeringens lukning af minkproduktionen.

» Læs mere

04

APPORTINDSKUD AF FAST EJENDOM – I krydsfeltet mellem selskabs- og skatteret

Fast ejendom udgør et aktiv, der kan apportindskydes i kapitalselskaber ved stiftelser eller kapitalforhøjelser, men...

» Læs mere

05

Sommerhusmarkedet – Under og efter pandemien

Eksperterne forventede, at pandemien ville presse priserne på sommerhusmarkedet. Vi ved nu, at det er gået noget anderledes!

» Læs mere