Overdragelse af
ejendomme med skatterabat

I 1982 udsendte Skatteministeriet ”Værdiansættelsescirkulæret”, hvor det under ”Fast ejendom” fremgik, at du kunne overdrage ejendomme til den seneste offentlige ejendomsvurdering +/- 15 %, når køberen var nærmeste familie.  

Det cirkulære er stadig gældende. 

Netop ”familie-reglen” i cirkulæret er ofte i anvendelse, og nu påkalder den sig tilmed øget opmærksomhed. Det skyldes, at der snart kommer nye ejendomsvurderinger. Vurderinger som forventes at blive noget højere i de større byer, hvor der i de seneste år har været anseelige værdistigninger på ejendomme. 

Mange forældre har eksempelvis anvendt regelsættet i forbindelse med overdragelse af en ”forældrelejlighed” til deres børn til den seneste ejendomsvurdering minus 15 %. 

Reglerne gælder imidlertid ikke kun lejligheder, men kan også anvendes på sommerhuse og andre typer ejendomme. 

Anvendelse af reglerne kræver konkret rådgivning i den enkelte situation. Jeg vil derfor anbefale, at du kontakter os, inden en eventuel overdragelse, så der er styr på værdiansættelse, nærmeste-familie-definitionen og timing, inden bordet fanger. Tag fat i mig på 9610 6181 eller heh@kroyerpedersen.dk – Eller spørg din vanlige Krøyer Pedersen-revisor.


Nyheder

01

Højsæson for onlinesvindel

» Læs mere

02

Pas på! Virksomhedsbetalte rejser får let et skattesmæk med i bagagen

» Læs mere

03

Har du styr på skatten af ferieboligens lejeindtægt?

» Læs mere

04

Forslag til nye forskudsopgørelser for 2019

» Læs mere

05

Nye regler for
registrering af varebiler

» Læs mere