Skærpet krav
til dokumentation ved EU-varehandel

Ved indgangen til 2020 har EU – via det såkaldte Quick Fix-direktiv – strammet kravene til dokumentation for transport ved momsfri handel mellem EU-lande.  

Ved et momsfrit salg af varer til en kunde i et andet EU-land skal du som leverandør nu dobbelt-dokumentere, at varerne rent fysisk sendes til modtageren i det pågældende EU-land.  

Hvis varerne er blevet forsendt eller transporteret af dig som leverandøren – eller af tredjemand for din regning – skal din virksomhed fra 1. januar 2020 være i besiddelse af mindst to separate dokumenter, som dokumenterer varernes forsendelse eller transport til et andet EU-land, eksempevis med to A-dokumenter ELLER et A-dokument og et B-dokument. 

Dokumenter som opfylder kravet

A-dokumenter

B-Dokumenter

- Underskrevet CMR-dokument

- Ledsagedokument

- Konnossement

- Luftfragtbrev

- Faktura fra transportør

- Forsikringspolice vedr. varernes transport/forsendelse

- Bankbilag for betaling af varernes forsendelse/transport

- Officielt dokument fra myndighed om modtagelsesberigtigelse

- Kvittering udstedt af oplagshaver vedr. oplagring i bestemmelseslandet

– Har du spørgsmål til EU-varehandelsdokumentationen, skal du selvfølgelig bare tage fat i din Krøyer Pedersen-revisor.Nyheder

01

Kontantforbuddet i hvidvaskloven

Grænsen for kontantbetalinger er fra 1. juli 2021 nedsat

» Læs mere

02

Briternes exit – Og de momsmæssige udfordringer ved onlinesalg til og fra Storbritannien

Storbritannien er nu definitivt trådt ud af told- og momssamarbejdet i EU. Det har medført en del udfordringer. Særligt ved onlinesalg

» Læs mere

03

BESKATNING AF EJENDOMME OG ERSTATNING TIL MINKBRANCHEN

Fokus på skatteregler ved salg af fast ejendom i forbindelse med prisudviklingen på private ejendomme og regeringens lukning af minkproduktionen.

» Læs mere

04

APPORTINDSKUD AF FAST EJENDOM – I krydsfeltet mellem selskabs- og skatteret

Fast ejendom udgør et aktiv, der kan apportindskydes i kapitalselskaber ved stiftelser eller kapitalforhøjelser, men...

» Læs mere

05

Sommerhusmarkedet – Under og efter pandemien

Eksperterne forventede, at pandemien ville presse priserne på sommerhusmarkedet. Vi ved nu, at det er gået noget anderledes!

» Læs mere