Skærpet krav
til dokumentation ved EU-varehandel

Ved indgangen til 2020 har EU – via det såkaldte Quick Fix-direktiv – strammet kravene til dokumentation for transport ved momsfri handel mellem EU-lande.  

Ved et momsfrit salg af varer til en kunde i et andet EU-land skal du som leverandør nu dobbelt-dokumentere, at varerne rent fysisk sendes til modtageren i det pågældende EU-land.  

Hvis varerne er blevet forsendt eller transporteret af dig som leverandøren – eller af tredjemand for din regning – skal din virksomhed fra 1. januar 2020 være i besiddelse af mindst to separate dokumenter, som dokumenterer varernes forsendelse eller transport til et andet EU-land, eksempevis med to A-dokumenter ELLER et A-dokument og et B-dokument. 

Dokumenter som opfylder kravet

A-dokumenter

B-Dokumenter

- Underskrevet CMR-dokument

- Ledsagedokument

- Konnossement

- Luftfragtbrev

- Faktura fra transportør

- Forsikringspolice vedr. varernes transport/forsendelse

- Bankbilag for betaling af varernes forsendelse/transport

- Officielt dokument fra myndighed om modtagelsesberigtigelse

- Kvittering udstedt af oplagshaver vedr. oplagring i bestemmelseslandet

– Har du spørgsmål til EU-varehandelsdokumentationen, skal du selvfølgelig bare tage fat i din Krøyer Pedersen-revisor.


Nyheder

01

Beskatning af fri telefon og internet

» Læs mere

02

Afskaffelse af forældrekøb i virksomhedsordningen

» Læs mere

03

Beskatning af fri bil ved genberegning af registreringsafgift

» Læs mere

04

Nedsat bo- og gaveafgift ved generationsskifte
af erhvervsvirksomheder ophører

» Læs mere

05

Skærpet krav
til dokumentation ved EU-varehandel

» Læs mere