Udskydelse af betalingsfrister for moms, AM-bidrag og A-skat

Coronavirussen spreder både smitte og store økonomiske konsekvenser. For at modvirke nogle af de økonomiske udfordringer har regeringen besluttet en række ekstraordinære tiltag for at styrke danske virksomheders likviditet. Det sker gennem en række hjælpepakker, som flytter betalingsfristerne for moms, AM-bidrag og A-skat

Den samlede likviditetseffekt af denne udskydelse forventes at udgøre ca. 165 mia. kr. i fordelingen mellem store, mellemstore og små virksomheder samt en udskydelse af B-skattebetalingen for mindre erhvervsdrivende.

Offentlige myndigheder og institutioner er ikke omfattet af disse hjælpepakker.

Moms i små virksomheder (Omsætning op til 5 mio. kr.)
For små virksomheder betyder tiltaget, at to afgiftsperioder for betaling af moms sammenlægges. Betalingsfristen for afregning af moms for 1. halvår 2020 udskydes fra 1. september 2020 til 1. marts 2021, hvor 2. halvårs moms for 2020 også skal afregnes.

Likviditetseksempel: Med en omsætning på fx. 4 mio. kr. vil der typisk være et momstilsvar på 700.000 kr. årligt. Med forslaget udskydes halvdelen – altså ca. 350.000 kr. – i 6 måneder.

Moms i mellemstore virksomheder (Omsætning mellem 5 og 50 mio. kr.)
For mellemstore virksomheder betyder sammenlægningen af de to afgiftsperioder, at betalingsfristen for 1. kvartal 2020 udskydes fra den 2. juni til den 1. september 2020, som i øvrigt også er samme frist for virksomhedernes afregning af moms for 2. kvartal 2020.

Likviditetseksempel: Med en omsætning på fx. 40 mio. kr. vil der typisk være et momstilsvar på 6 mio. kr. årligt. Med forslaget udskydes en fjerdedel – svarende til ca. 1,5 mio. kr. – i 3 måneder.

Moms i store virksomheder (Omsætning over 50 mio. kr.)
Betalingsfristen for moms fra store virksomheder, der afregnes månedsvis, udskydes generelt med 1 måned, således betalingsfristerne kommer til at se således ud:

Tabel1


Fristen for store virksomheder er kun rykket 30 dage sfa. de gældende EU-regler på området.

Negativ moms fra alle typer virksomheder
Virksomheder, der skal have moms tilbage, kan fortsat få udbetalt den negative angivelse med de nuværende frister og skal således ikke vente længere, end det normalt er tilfældet.

Kreditbegrænsede virksomheder hos Skattestyrelsen
Disse virksomheder er ikke omfattet af lempelserne og skal betale moms med samme frister som normalt.

Nye betalingsfrister for AM-bidrag og A-skat
Alle virksomheder, der skal indbetale indeholdt AM-bidrag og A-skat, omfattes af disse lempelser for betalingsfrister:

Tabel2


Udskydelse af B-skatter for selvstændigt erhvervsdrivende

Regeringens forslag omkring selvstændigt erhvervsdrivendes betaling af B-skatter gør månederne april og maj betalingsfrie for B-skatter.

Den betalingsfrist, som ellers lå den 20. april, flyttes til den 22. juni 2020, og betalingsfristen den 20. maj udskydes til den 21. december 2020. På den måde udnyttes, at juni og december normalt er betalingsfrie måneder.

Derudover skal du som selvstændig erhvervsdrivende være opmærksom på, at du kan nedjustere virksomhedens forventede overskud via TastSelv på Skattestyrelsens hjemmeside: www.skat.dk. Det vil medføre en akut øget likviditet som følge af lavere eller ingen opkrævning af B-skatter.

Øvrige hjælpepakker
Regeringen har sammen med arbejdsmarkedets parter desuden præsenteret en hjælpepakke, der tilbyder lønkompensation til de virksomheder, der er presset økonomisk af coronavirus-situationen.

Grundlæggende er der tale om en lønkompensation for op til 75 pct. af medarbejdernes løn, hvis virksomhederne vælger at hjemsende medarbejderne i stedet for at fyre dem. Der kan maksimalt være tale om 23.000 kr. pr. medarbejder om måneden.

Timelønnede medarbejdere kan få lønkompensationen for op til 90 pct. af lønnen, dog maksimalt 26.000 kr.

Lønkompensationsordningen kan søges af virksomheder, der i stedet for at fyre mindst 30 pct. eller mere end 50 ansatte beholder medarbejderne til fuld løn. Medarbejderne skal bidrage med afgivelse af 5 feriedage, og denne midlertidige ordning er gældende til juni 2020.

Denne og en række andre forventelige hjælpeforanstaltninger har endnu ikke fundet sig tilrette i aktuelle og forskellige tidsperspektiver og branchesituationer. Vi anbefaler derfor for indeværende at følge din brancheorganisations kommunikation og rådgivning tæt.Nyheder

01

COVID-19 – UDLANDSDANSKERE OG UDSTATIONEREDE

Lovforslag til afbødning af de skattemæssige konsekvenser, som udlandsdanskere og personer, der arbejder i udlandet, har i forbindelse med COVID-19.

» Læs mere

02

COVID-19 – Ny mulighed for små og mellemstore virksomheder

Seneste moms- og lønsumsbetaling kan nu udbetales som rentefrit lån med tilbagebetaling 1. april 2021.

» Læs mere

03

COVID-19 – Lønkompensation

Det er nu muligt at ansøge om midlertidig lønkompensation ved hjemsendelse af medarbejdere som følge af COVID-19-situationen.

» Læs mere

04

2 nye hjælpepakker på plads for selvstændige erhvervsdrivende

Den 19. marts 2020 vedtog et enigt folketing yderligere 2 hjælpepakker for at hjælpe selvstændige erhvervsdrivende

» Læs mere

05

Udskydelse af betalingsfrister for moms, AM-bidrag og A-skat

Coronavirussen spreder både smitte og store økonomiske konsekvenser.

» Læs mere