Undgå en ”dobbelt-træls”, når din kunde går konkurs

Et tab på et salgstilgodehavende som følge af en kundes konkurs er ”træls” nok i sig selv. Og er din debitorstyring ikke tilstrækkelig effektiv, kan det blive ”dobbelt-træls”. For selvom der er betalt moms ved faktureringen, er det ikke givet, at momsen kan tilbageføres, hvis kunden går konkurs. 

Retspraksis fra Landsskatteretten viser nemlig, at et salgstilgodehavende kan skifte karakter til et lånemellemværende under særlige omstændigheder. Dermed kan momsen ikke fradrages, hvis kunden går konkurs. Det sker, hvis kreditor uagtet fortsætter sine leverancer til debitor på trods af viden om eller faktuel manglende betalingsevne. I momsmæssige sammenhænge er det derfor risikabel at fortsætte leverancer til kunder med vedvarende betalingsvanskeligheder.

For at sikre sig momsfradraget i tilfælde af kundens konkurs er det afgørende, at der i henhold til vanlig markedspraksis følges op på tilgodehavendet, og i tilfælde hvor betalingen udebliver, stopper leverancerne og tager retslige skridt for at inddrive sit tilgodehavende. Et forhold der desuden har Skattestyrelsens skærpede opmærksomhed, såfremt de involverede parter har fælles interesser fx. i form af fælles ejerskab.

Såfremt debitorstyring og gældsinddrivelse følger markedsmæssig sædvane kan momsfradraget finde sted på det tidspunkt, hvor tabet er endeligt konstateret. I tilfælde af konkurs betyder det, at tabet kan fratrækkes, når kurators arbejde er afsluttet med en erklæring om den forventelige dividende. Dette tidspunkt for momsfradraget er definitivt og kan ikke omgåes ved fx. at udstede en kreditnota.


Nyheder

01

Skærpet indsats mod ulovlige aktionærlån

» Læs mere

02

Undgå en ”dobbelt-træls”, når din kunde går konkurs

» Læs mere

03

Investorfradrag i vækst- og opstartsvirksomheder

» Læs mere

04

Få styr på skatten ved deleøkonomi

» Læs mere

05

Pas på! Virksomhedsbetalte rejser får let et skattesmæk med i bagagen

» Læs mere