Nyheder

01

Salg af ejendom - momsmæssige betragtninger

... når sælger har drevet momspligtig virksomhed fra ejendommen

» Læs mere

02

Ny lovgivning på skatteområdet

Skatteministeren har fremsat lovforslag vedr. BoligJobordningen, udligningsskat på pensionsudbetalinger, medarbejderaktier, beskatning telefon og internet samt børneopsparing.

» Læs mere

03

Momsfradrag af leasingydelser på demo- og udlejningsbiler

Landsskatteretsdom fra den 4. januar 2018 giver anledning til overvejelser ift. momsfradrag af leasingydelser på demo- og udlejningsbiler.

» Læs mere

04

FACITlisten 2017/18

Overblik over beløbsgrænser og skattesatser

» Læs mere

05

Personalegoder 2018

Publikation om den skatte- og momsmæssige behandling af personalegoder

» Læs mere