Kompensation for hjemsendte lønmodtagere

Den første Corona-hjælpepakke, som er vedtaget, tilbyder lønkompensation for funktionærer på op til 75 % af lønnen, og for timelønnede op til 90 % af lønnen, hvis virksomheden vælger at hjemsende medarbejderne i stedet for at fyre dem. Der kan i begge tilfælde maksimalt være tale om 30.000 kr. pr. medarbejder pr. måned.

Regler

For at være omfattet af muligheden for at ansøge om kompensation, skal der hjemsendes minimum 30 % af medarbejderne eller minimum 50 medarbejdere.

Der kan ansøges for enten en tremåneders periode fra 9. marts – 8. juni 2020 (er åben), eller en firemåneders periode fra 9. marts – 8. juli 2020 (forventes at åbne ultimo maj 2020).

Hvis ansøgningen er indsendt for tremåneders perioden, og der ønskes at søge for firemåneders perioden, skal der indsendes en ny ansøgning for den yderligere måned (forventes at åbne ultimo maj 2020).

Ansøgning

Ansøgningen om midlertidig lønkompensation sker via virk.dk

Det er kun muligt at ansøge med virksomhedens NemID. Derfor er det ikke muligt for os at udfylde selve ansøgningsskemaet på virk.dk.

Vi har udarbejdet et oversigtsskema, som du med fordel kan udfylde, inden du logger på virk.dk. På den måde går udfyldelsen af ansøgningsskemaet hurtigere.

Du kan kun være logget på hjemmesiden i 30 minutter for at udfylde ansøgningsskemaet. Herefter må du starte forfra – Dog fra det sted i processen, hvor du ”forlod” hjemmesiden.

Langt de fleste oplysninger hentes automatisk fra de forskellige registre, så grundlæggende er det mest en kontrol af, om oplysningerne er korrekte.

Skal der ansøges for 25 eller færre medarbejdere

Vi har udarbejdet en vejledning til udfyldelsen af skemaet.
Se endvidere denne videoguide der viser, hvordan de enkelte punkter i ansøgningsskemaet udfyldes.

Skal der ansøges for flere end 25 medarbejdere

Vi har udarbejdet en vejledning til udfyldelsen af skemaet.
Se endvidere denne videoguide der viser, hvordan de enkelte punkter i ansøgningsskemaet udfyldes.

Dokumentation

Der er udarbejdet en skabelon, der danner grundlag for aftalen om hjemsendelse af den enkelte medarbejder. Aftalen udfyldes med de manglende oplysninger (markeret med gul) og underskrives af begge parter. Aftalen er dokumentation for, at medarbejderen er hjemsendt.

Senest 6 måneder efter kompensationsperioden er udløbet, skal virksomheden dokumentere at:

  • Medarbejderne har været hjemsendt.
  • Medarbejderne var ansat 9. marts 2020.

Krav om revisorbistand

Erhvervsstyrelsen vil som udgangspunkt pålægge enhver virksomhed at anvende revisorbistand i den efterfølgende kontrolfase.

VIGTIGE LINKS

Vejledninger på virksomhedsguiden.dk:

 

Vejledning på virk.dk

Mangler du yderligere hjælp og vejledning, er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte din Krøyer Pedersen-revisorNyheder

01

COVID-19 – UDLANDSDANSKERE OG UDSTATIONEREDE

Lovforslag til afbødning af de skattemæssige konsekvenser, som udlandsdanskere og personer, der arbejder i udlandet, har i forbindelse med COVID-19.

» Læs mere

02

COVID-19 – Ny mulighed for små og mellemstore virksomheder

Seneste moms- og lønsumsbetaling kan nu udbetales som rentefrit lån med tilbagebetaling 1. april 2021.

» Læs mere

03

COVID-19 – Lønkompensation

Det er nu muligt at ansøge om midlertidig lønkompensation ved hjemsendelse af medarbejdere som følge af COVID-19-situationen.

» Læs mere

04

2 nye hjælpepakker på plads for selvstændige erhvervsdrivende

Den 19. marts 2020 vedtog et enigt folketing yderligere 2 hjælpepakker for at hjælpe selvstændige erhvervsdrivende

» Læs mere

05

Udskydelse af betalingsfrister for moms, AM-bidrag og A-skat

Coronavirussen spreder både smitte og store økonomiske konsekvenser.

» Læs mere