Kompensation for selvstændige ejere

Første del af den anden Corona-hjælpepakke, der skal kompensere for omsætningstabet for selvstændige ejere, er vedtaget, og det er nu muligt at ansøge om kompensation.

Der kan udbetales op til 90% af omsætningstabet – dog max 23.000 kr. pr. måned.

Regler

For at være omfattet af muligheden for at ansøge om kompensation, skal følgende forhold være opfyldt:

  • Virksomheden skal i 2019 have en gennemsnitlig omsætning på mere end 10.000 kr. pr. måned.
  • Der skal være et forventet omsætningstab på minimum 30 % i enten perioden fra 9. marts - 8. juni 2020 eller perioden 9. marts – 8. juli 2020.
  • Omsætningstabet skal være en konsekvens af coronavirus/COVID-19.
  • Der kan kun ansøges for ejere, der ejer 25 % eller mere af virksomheden og har fast arbejde i virksomheden.
  • Virksomheden har ikke over 25 fuldtidsbeskæftigede fra den 9. marts 2020.

Ansøgning

Ansøgning om kompensation for selvstændige ejere sker via virk.dk.

Det er kun muligt at ansøge med virksomhedens NemID. Derfor er det ikke muligt for os at udfylde selve ansøgningsskemaet på virk.dk.

Du kan kun være logget på hjemmesiden i 30 minutter for at udfylde ansøgningsskemaet. Herefter må du starte forfra – Dog fra det sted i processen, hvor du ”forlod” hjemmesiden.

Mange af oplysningerne hentes automatisk fra de forskellige registre, så grundlæggende er det kontrol af, om oplysningerne er korrekte. Der vil dog være behov for at vedhæfte pdf-dokumenter, hvor omsætningen for perioderne 1. januar - 31. december 2019 og 1. april - 30. juni 2019 fremgår. Det vil derfor være en fordel at udarbejde de 2 pdf-dokumenter, inden du starter ansøgningen.

Skal der ansøges om kompensation for enkeltmandsvirksomhed

Vi har udarbejdet en vejledning til udfyldelsen af skemaet. Se endvidere denne videoguide der viser, hvordan de enkelte punkter i ansøgningsskemaet udfyldes.

Skal der ansøges om kompensation for virksomhed med flere ejere

Vi har udarbejdet en vejledning til udfyldelsen af skemaet. 

Dokumentation

Senest 6 måneder efter at kompensationsperioden er udløbet, skal virksomheden indsende en opgørelse over det faktiske omsætningstab. Hvis det faktiske omsætningstab afviger fra det forventede, foretager Erhvervsstyrelsen en efterregulering i både opadgående eller nedadgående retning.

Hvis den selvstændiges – og eventuelle medarbejdede ægtefælles – indkomst overstiger 800.000 kr. i 2020, vil kompensationen blive krævet tilbagebetalt. Indkomsten beregnes som personlig indkomst, aktieindkomst fra selskaber, som indgår i grundlaget for kompensationen, og skattepligtig indkomst fra selvstændig virksomhed i virksomhedsordningen.

Krav om revisorbistand

Erhvervsstyrelsen kan pålægge enhver virksomhed der udtages til kontrol, at anvende revisorbistand.

VIGTIGE LINKS

Vejledninger på virksomhedsguiden.dk:

 

Vejledning på virk.dk

Mangler du yderligere hjælp og vejledning, er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte din Krøyer Pedersen-revisorNyheder

01

Kontantforbuddet i hvidvaskloven

Grænsen for kontantbetalinger er fra 1. juli 2021 nedsat

» Læs mere

02

Briternes exit – Og de momsmæssige udfordringer ved onlinesalg til og fra Storbritannien

Storbritannien er nu definitivt trådt ud af told- og momssamarbejdet i EU. Det har medført en del udfordringer. Særligt ved onlinesalg

» Læs mere

03

BESKATNING AF EJENDOMME OG ERSTATNING TIL MINKBRANCHEN

Fokus på skatteregler ved salg af fast ejendom i forbindelse med prisudviklingen på private ejendomme og regeringens lukning af minkproduktionen.

» Læs mere

04

APPORTINDSKUD AF FAST EJENDOM – I krydsfeltet mellem selskabs- og skatteret

Fast ejendom udgør et aktiv, der kan apportindskydes i kapitalselskaber ved stiftelser eller kapitalforhøjelser, men...

» Læs mere

05

Sommerhusmarkedet – Under og efter pandemien

Eksperterne forventede, at pandemien ville presse priserne på sommerhusmarkedet. Vi ved nu, at det er gået noget anderledes!

» Læs mere