Kompensation for virksomheders omkostninger

REGLER

For at være omfattet af muligheden for at ansøge om kompensation, skal følgende forhold være opfyldt:

  • Der skal være et forventet omsætningstab på minimum 35 % i perioden (enten fra 9. marts - 8. juni eller 9. marts – 8. juli 2020), eller virksomheden har haft forbud mod at holde åbent.
  • Omsætningstabet skal være en konsekvens af Corona-virus/Covid-19.
  • De faste omkostninger i perioden 9. marts - 8. juni 2020 skal minimum udgøre 12.500 kr. og for perioden 9. marts – 8. juli 2020 minimum 16.667 kr.

ANSØGNING

Der kan ansøges for enten en tremåneders periode fra 9. marts – 8. juni 2020 (er åben), eller en firemåneders periode fra 9. marts – 8. juli 2020 (forventes at åbne ultimo maj 2020).

Hvis ansøgningen er indsendt for tremåneders perioden, og der ønskes at søge for firemåneders perioden, skal der indsendes en ny ansøgning for den yderligere måned (forventes at åbne ultimo maj 2020).

Ansøgning om kompensation for virksomhedens omkostninger sker via virk.dkog ansøgningen skal indsendes senest 31. august 2020.

Det er kun muligt at ansøge med virksomhedens NemID, hvorfor det ikke er muligt for os at udfylde selve ansøgningsskemaet på virk.dk

Du kan kun være logget på hjemmesiden i 30 minutter for at udfylde ansøgningsskemaet. Herefter må du starte forfra – Dog fra det sted i processen, hvor du ”forlod” hjemmesiden.

Det er derfor vigtigt, at de nødvendige dokumenter er udarbejdet, inden ansøgningen igangsættes.

Det, der er brug for, er:

  1. Opgørelsen af virksomhedens realiserede faste omkostninger i perioden 1. december 2019 - 29. februar 2020, og realiseret omsætning i perioden 1. april - 30. juni 2019. Opgørelsen sker i samarbejde med din revisor, hvor I indgår en aftale om denne assistance samt udarbejdelse af revisorerklæringen.

  2. Virksomhedens forventede faste omkostninger og omsætning enten i perioden 9. marts - 8. juni 2020 eller perioden 9. marts – 8. juli 2020.

  3. Hvis virksomheden har haft forbud mod at holde åbent i en periode efter 18. marts 2020, skal den forventede omsætning opdeles i perioden, hvor der har været lukket og i perioden, hvor der har været åbent.

Til brug for opgørelsen af de forventede faste omkostninger skal bogholderiet minimum være ajourført frem til 29. februar 2020, og gerne længere.

I forbindelse med ansøgningen skal revisor afgive en erklæring. Udgifterne hertil godtgøres med 80 %.

ANSØGNING OM KOMPENSATION FOR VIRKSOMHEDERS OMKOSTNINGER

Vi har udarbejdet en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. Se endvidere denne videoguide der viser, hvordan de enkelte punkter i skemaet udfyldes:

 

DOKUMENTATION

Senest 6 måneder efter kompensationsperioden er udløbet, skal virksomheden indsende en opgørelse over den faktiske omsætning og faste omkostninger i kompensationsperioden enten 9. marts - 8. juni 2020 eller 9. marts – 8. juli 2020. Hvis det faktiske omsætningstab eller faktiske faste omkostninger afviger i forhold til ansøgningen, foretager Erhvervsstyrelsen en efterregulering i både opadgående og nedadgående retning.

Mangler du yderligere hjælp og vejledning, er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte din Krøyer Pedersen-revisorNyheder

01

COVID-19 – UDLANDSDANSKERE OG UDSTATIONEREDE

Lovforslag til afbødning af de skattemæssige konsekvenser, som udlandsdanskere og personer, der arbejder i udlandet, har i forbindelse med COVID-19.

» Læs mere

02

COVID-19 – Ny mulighed for små og mellemstore virksomheder

Seneste moms- og lønsumsbetaling kan nu udbetales som rentefrit lån med tilbagebetaling 1. april 2021.

» Læs mere

03

COVID-19 – Lønkompensation

Det er nu muligt at ansøge om midlertidig lønkompensation ved hjemsendelse af medarbejdere som følge af COVID-19-situationen.

» Læs mere

04

2 nye hjælpepakker på plads for selvstændige erhvervsdrivende

Den 19. marts 2020 vedtog et enigt folketing yderligere 2 hjælpepakker for at hjælpe selvstændige erhvervsdrivende

» Læs mere

05

Udskydelse af betalingsfrister for moms, AM-bidrag og A-skat

Coronavirussen spreder både smitte og store økonomiske konsekvenser.

» Læs mere