Skatteinformation august 2017

08. august, 2017

Læs i dette nummer om:

  • Kan en hovedaktionær nøjes med at betale markedsprisen ?
  • Generationsskifte af erhvervsvirksomheder - lavere bo- og gaveafgift
  • Sommerhuse med helårsstatus - hvad siger SKAT ?
  • Frivillig akkord - begrænsning af skattemæssige underskud
  • Salg uden moms til andre EU-lande
  • Omvendt betalingspligt for moms - indenlandske handler
  • Nye love
  • Domme og administrative afgørelser

Læs publikationen her


Nyheder

01

Lavere skat på arbejdsindkomst

Nyt lovforslag om skattelettelser og øgede fradrag

» Læs mere

02

Hvornår er en bil specialindrettet?

Ny højesteretsdom om beskatning af fri bil

» Læs mere

03

Ændring af skatteregler

Folketinget har vedtaget en række væsentlige lovændringer

» Læs mere

04

Omstrukturering og moms

Pas på de momsmæssige konsekvenser!

» Læs mere