Skatteinformation august 2018

06. august, 2018

Læs i dette nummer om:

  • Betaling en gang for alle - eller skal vi se tiden an ?
  • Aktier og flytning til udlandet - skat af urealiseret avance
  • Bitcoins - er du spekulant ?
  • Den momsmæssige behandling af udlæg
  • Moms i fonde, foreninger og selvejende institutioner
  • Nye love
  • Domme og administrative afgørelser

Læs publikationen her


Nyheder

01

Aktier i virksomhedsordningen?

Muligheder via "særlig pensionsopsparing"

» Læs mere

02

Øboere får skattefradrag

Lovforslag om fradrag for befordring og logi til visse øboere

» Læs mere

03

Placering af ledig kapital

Pas på når du anvender virksomhedsordningen!

» Læs mere

04

Støtte til den store guldmedalje

Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer indgår nu som en aktiv del i bestræbelserne på at vinde guld ved de store mesterskaber.

» Læs mere

05

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2019

Publikationen forklarer reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning af udgifter til rejse og ophold i ind- og udland.

» Læs mere