Skoler og kulturinstitutioner

Krøyer Pedersen løser revisions- og regnskabsopgaver for et bredt udsnit af uddannelses- og kulturinstitutioner. 

På skoleområdet er der tale om efterskoler, erhvervsskoler, gymnasier, erhvervsakademier og højskoler. 

På kulturområdet strækker kundefeltet med oplevelsesøkonomi sig fra museer til scenekunst og sport.

Disse institutioner er ofte præget af en vis følsomhed og udfordringer skabt af såvel generelle samfundsstrømninger som politiske beslutninger. Derfor har vores involvering i disse brancher også medført mangeartede rådgivningsopgaver. Rådgivning som ofte kredser om forretningsudvikling, uden de stabile rammer og den økonomiske sikkerhed sættes over styr.

På den baggrund har vi opbygget et indgående kendskab til de beslutningsprocesser og lovgivningsrammer, som disse skoler og kulturaktører opererer med og under.

Den erfaring, som vi har med disse institutioner, betyder også, at vi har opbygget stærke analyseværktøjer, der sætter den enkelte institutions performance i perspektiv i forhold til tilsvarende institutioners drift og økonomiske status.

Som tillæg til revision og regnskab for skoler og kulturinstitutioner tilbyder vi:

  • Bogførings- budget-, løn- og rapporteringsservice.
  • Strukturering og digitalisering af det administrative system.
  • Regnskabsanalyser på udvalgte nøgletal og kategorier.
  • Investerings- og finansieringsrådgivning.

Ønsker du et uforpligtende møde om, hvilke værdier vi, som eksperter i skole- og kulturområdet, kan tilføje din virksomhed, når det kommer til revision, regnskab og rådgivning, er du velkommen til at kontakt os:

Vores eksperter på skoler og kulturinstitutioner

Klaus Lund Kristensen
statsautoriseret revisor Klaus Lund Kristensen

9610 6170
kk@kroyerpedersen.dk

Hans Madsen
statsautoriseret revisor Hans Madsen

9610 6182
hm@kroyerpedersen.dk

Jeppe Hillersborg Kristensen
statsautoriseret revisor Jeppe Hillersborg Kristensen

9610 6164
jhk@kroyerpedersen.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev