Sundhedssektoren

Krøyer Pedersen løser opgaver for et bredt udsnit af kunder i sundhedssektoren, som fx. praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, kiropraktorer, ergoterapeuter og alternative behandlere.

På den baggrund har vi opbygget en betydelig erfaring inden for revision og regnskab af denne typer virksomheder og klinikker. Men ikke nok med det. Typisk kobler vi også praksisdelen med indehaverens privatøkonomiske forhold, så vedkommende opnår den optimale anvendelse af virksomhedsordningen og de skattemæssige forhold.

Den gennemgribende erfaring, som vi har med sundhedssektoren, betyder endvidere, at vi tilbyder omfattende og dybdegående analyseværktøjer, der sætter den enkelte kliniks resultater i relief til de væsentligste brancheparametre og -normer.

Med disse analyser er vi typisk i stand til at skitsere udviklingsmuligheder for virksomheden. Fx. i forbindelse med digitalisering, ydelsesoptimering, personalekonfigurering og omkostningsrationalisering.

Som tillæg til revision og regnskab for virksomheder i sundhedssektoren tilbyder vi:

  • Bogførings- budget-, løn og rapporteringsservice.
  • Strukturering og digitalisering af det administrative system.
  • Regnskabsanalyser på udvalgte nøgletal og kategorier.
  • Finansieringsrådgivning.
  • Rådgivning ved køb, opstart og salg af klinik/praksis.
  • Investerings- og pensionsrådgivning.

Ønsker du et uforpligtende møde om, hvilke værdier vi, som eksperter i sundhedssektoren, kan tilføje din virksomhed, når det kommer til revison, regnskab og rådgivning, er du velkommen til at kontakt os:

Vores eksperter i sundhedssektoren

Uffe Larsen
statsautoriseret revisor Uffe Larsen

9610 6172
ul@kroyerpedersen.dk

Klaus Lund Kristensen
statsautoriseret revisor Klaus Lund Kristensen

9610 6170
kk@kroyerpedersen.dk

Bent N. Rønnest
statsautoriseret revisor Bent N. Rønnest

9684 2006
bnr@kroyerpedersen.dk

Jeppe Hillersborg Kristensen
statsautoriseret revisor Jeppe Hillersborg Kristensen

9610 6164
jhk@kroyerpedersen.dk

Kenneth Taulbjerg
statsautoriseret revisor Kenneth Taulbjerg

9610 6150
kt@kroyerpedersen.dk

Jens-Ole Bøgild
statsautoriseret revisor Jens-Ole Bøgild

9684 2008
jb@kroyerpedersen.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev