Revision

Revision kan ikke købes i metermål! God og værdiskabende revision skal tilpasses din virksomhed, dens behov og dens rutiner. Derfor vurderer vi hver enkel revisionsopgave individuelt for at foretage en nøje tilrettelæggelse af fremgangsmåde og omfang.

Krøyer Pedersen tilrettelægger din revision ud fra dit virksomhedssetup og dine behov.

På den måde fremkommer vi med individuelle anbefalinger til at smidiggøre virksomhedens økonomifunktion gennem en optimering af processer og arbejdsgange. 

Alt sammen for at sikre dig den bedste økonomi og et retvisende billede af din virksomheds økonomiske situation.

Krøyer Pedersen løser lovpligtige og værdiskabende revisionsopgaver for både små, mindre og mellemstore virksomheder i enhver selskabsform.

Værdiskabende revision

 

Udgangspunktet for vores revision er en kortlægning af opgaven og en beskrivelse af procedurene i din virksomheds forretningsgange. Og med baggrund i vores omfattende og solide erfaring vurderer vi dernæst virksomhedens daglige operationer og kontrolmiljø. På den måde kan vi optimere rutinerne og gøre revisionen værdiskabende for din virksomhed.

Kvalitet og prisoptimering

Revision og kvalitet går hånd i hånd hos Krøyer Pedersen. Derfor er vores revision af din årsrapport baseret på et tæt samarbejde med dig, nøje planlægning samt en række effektive og velafprøvede værktøjer. 

Det sikrer ikke blot en smidig gennemførelse af det lovpligtige revisionsarbejde. En optimering af tiden, betyder også en optimal og konkurrencedygtig pris for dig.

God revisionsskik

Omfanget af vores revisionsarbejde bestemmes af begrebet ”god revisionsskik”. En skik som løbende fastlægges i form af lovgivning, standarder og praksis. En skik som vi i øvrigt altid er forpligtede til at efterleve som en del af vores beskikkelse som statsautoriserede revisorer og medlemsskabet af RevisorGruppen Danmark. 

Vores revisionsarbejde er endvidere underlagt kvalitetskontrolen fra Revisortilsynet og RevisorGruppen Danmark.

Offentlighedens tillidsrepræsentanter

Ifølge lovgivningen er vi “offentlighedens tillidsrepræsentanter”. Det betyder, at långivere, medarbejdere, aktionærer, leverandører og andre interessegrupper stoler på os som kvalificerede og kompetente revisorer.

Revisionen er som sådan rettet mod, at årsrapporten skal give et retvisende billede af virksomhedens situation. Vores revision retter sig som udgangspunkt derfor ikke mod at afsløre underslæb eller lignende, men kan – efter omstændighederne – udvides med dette formål, såfremt det skønnes nødvendigt.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev