Nyheder

Så er det tid til tidsregistrering – Lov træder i kraft 1. juli 2024

18.04.2024
Folketinget har vedtaget lovforslaget om de længe ventede regler om registrering af arbejdstid.

Årsopgørelsen for 2023 – KLAR TIL TAST SELV

18.04.2024
Alle danskere, som er fyldt 15 år i 2023, har fra 11. marts i år adgang til det digitale TastSelv-system, som også giver adgang til årsopgørelsen.

Revisorpligt eller revisionspligt?

18.04.2024
Maj 2022 var for mange selskaber en skelsættende måned. Her vedtog Folketinget nemlig en ændring til årsregnskabsloven med virkning fra 1. januar 2023


Ny kontantforbudsgrænse fra 1. marts 2024 - 04.03.2024

Kontantforbudsgrænsen sænkes til 15.000 kr. – Bøden er nu min. 10.000 kr. pr. forseelse


Pas på forældelse af anfordringsgældsbreve - 26.02.2024

Det kan have store skattemæssige konsekvenser, hvis du utilsigtet kommer til at give dine børn en afgiftspligtig gave.


Skattefri rejsegodtgørelse – hvornår er det tale om en rejse? - 16.02.2024

Arbejdsgivere kan vælge at udbetale skattefri rejsegodtgørelse til medarbejdere, der er på rejse, betinget, at rejsen er forbundet med overnatning.


Der gælder et nettoprincip – beregning af nedslag i dansk skat for betalt skat i udlandet - 16.02.2024

Stigende globalisering har vi snart sagt og skrevet i mange år, men det gælder heldigvis fortsat.


Opladning af elbiler – skat, moms og afgifter - 16.02.2024

I takt med at elbilerne fylder mere i gadebilledet, kommer der også flere og flere ladestandere, hvor elbilerne kan oplades..


Moms ved onlinehandel med skins og coins - 16.02.2024

Der er de seneste år kommet flere afgørelser vedrørende forskellige former for onlinehandel med skins og coins.


Fællesregistrering for moms – hvornår er det en god ide? - 16.02.2024

Når to eller flere koncernforbundne selskaber fællesregistreres for moms, betyder det, at selskaberne momsmæssigt betragtes som ét selskab.


Hvor går grænsen – lempelse efter ligningslovens § 33 A? - 16.02.2024

Østre Landsret afsagde for ét år siden en dom om muligheden for at anvende ligningslovens § 33 A,


Medejerskab skal styrke erhvervsserviceafdeling og digital bogføring - 26.01.2024

Daglig leder Ina Klestrup er blevet medejer af KRØYERerhvervsservice I/S


Nye medejere og reception - 04.01.2024

Krøyer Pedersen skyder 2024 i gang med to nye medejere og partnere – Velkommen til reception den 19. januar...


Lønindberetning for personer bosat i udlandet - 21.12.2023

Fra og med den 1. januar 2024 skal lønindberetningen for personer bosat i udlandet også indeholde et Tax Identification Number (TIN).


Restskat og overskydende skat for indkomståret 2023 - 21.12.2023

For at undgå at betale renter af restskat for indkomståret 2023 skal betaling ske inden nytår....Ellers kan det blive dyrt


Den lille forskel - 18.12.2023

Revisors rolle og ansvar ved forskellige typer af kontrol og erklæringer på regnskabet


ChatGPT – Den digitale medspiller i dansk SMV-land - 18.12.2023

Den teknologiske horisont udvides konstant og med den følger spændende innovationer som fx ChatGPT, der er et af mange eksempler på AI.


ESG og bæredygtighed – Mere rapportering fra virksomheder - 18.12.2023

Det kan være vanskeligt at omsætte budskabet om den grønne omstilling og de gode intentioner til praktik i hverdagen


Konkursdiskriminerende klausuler i ejeraftaler - 18.12.2023

Vi ser ofte, at der er indgået en ejeraftale i kapitalselskaber med flere ejere af kapitalandelene.


Ny bogføringslov - 18.12.2023

Sådan lever du op til kravene med C5, NAV og XAL...


Skattefri kørselsgodtgørelse 2024 - 28.11.2023

Skatterådet har nu offentliggjort satserne for skattefri kørselsgodtgørelse for det kommende år...


Nye lovforslag på skatteområdet - 31.10.2023

Nye lovforslag på skatteområdet fremlagt i Folketinget


Arv og testamente - 10.09.2023

Bør du oprette testamente for at sikre, at din formue fordeles som du ønsker?


Muligheder og risici - 10.09.2023

AI's påvirkning på samfundet


Hvorfor er din revisor sådan? - 10.09.2023

Revisorer er et særligt folkefærd


Pensionsopsparing i ustabile tider - 10.09.2023

Årene 2019 til 2023 har budt på forskelligartede udfordringer for de selvstændiges muligheder for at spare op til pension


Fra skattestop til skattehop - 10.09.2023

De nye boligskatteregler for 2024 og frem er en labyrint


Virksomhedsordningen – udlån, sælgerfinansiering o.lIGN. - 14.08.2023

For 10 år siden afsagde Højesteret den første dom om udlån fra virksomhedsordningen.


Partnerselskaber – rette indkomstmodtager - 14.08.2023

Partnerselskabet også kaldet P/S er en virksomhedsform, der er blevet meget udbredt i Danmark de seneste 25 år.


Momsfradrag i holdingselskaber - 14.08.2023

Et holdingselskab har ret til momsfradrag, hvis selskabet driver såkaldt ”økonomisk virksomhed” med levering af ydelser til sine datterselskaber.


Momsindberetning ved handel med udlandet - 14.08.2023

Ved handel med varer og tjenesteydelser over landegrænserne skal der foretages en række indberetninger på momsangivelsen samt til EU-salg uden moms.


Ny lovgivning - 14.08.2023

Folketinget har vedtaget nye regler for beregning mv. af ejendomsværdiskat fra og med 2024.


Kan en lønmodtager slippe billigere i skat, når arbejdet udføres i udlandet? - 14.08.2023

Svaret på spørgsmålet er ja – I visse tilfælde.


Tiltrækker 2 nye markante profiler - 20.06.2023

Krøyer Pedersen signer 2 betydelige kapaciteter i et stærkt konkurrencepræget rekrutteringsmarked.


Den nye ansættelsesbevislov - 19.06.2023

I 2019 vedtog EU direktivet om gennemsigtige arbejdsvilkår, der indeholder krav til, hvilke oplysninger medarbejdere skal have om deres arbejdsvilkår.


Ansvarsfordelingen mellem bestyrelse og direktion - 19.06.2023

Kompetencefordelingen mellem direktion og bestyrelse i danske kapitalselskaber, herunder de regler, der regulerer selskabers aftaleindgåelse


ESG – et stærkt strategisk værktøj til videre udvikling og udnyttelse af virksomhedens potentiale - 19.06.2023

Forkortelse ESG bliver nævnt med stadig større hyppighed, men for mange er kendskabet til ESG begrænset, og ESG-agendaen er stadig noget uklar.


Der er behov for forenkling af skattesatserne for kapitalindkomst - 19.06.2023

Mange husejere går i disse dage og venter på den nye 2020-ejendomsvurdering eller har måske lige modtaget den.


de ustabile renter – OG De regnskabsmæssige konsekvenseR - 19.06.2023


Lovforslag om nye regler for ejendomsværdiskat - 25.05.2023

Nyt lovforslag om beregning af ejendomsværdiskat og grundskyld for familiens parcelhus, ejerlejlighed og sommerbolig. Gældende fra 2024.


Undgå aktionærlån der beskattes flere gange - 24.05.2023

Læs om dommen hvor hovedanpartshaver blev beskattet 3 gange af samme lån


Pas på med udlån fra virksomhedsskatteordningen - 24.05.2023

Når der er overskydende likviditet, kan udlån til en god forretning være fristende – Men pas på!


}

Tilmeld dig vores nyhedsbrev