Nyheder

Arv og testamente

10.09.2023
Bør du oprette testamente for at sikre, at din formue fordeles som du ønsker?

Muligheder og risici

10.09.2023
AI's påvirkning på samfundet

Hvorfor er din revisor sådan?

10.09.2023
Revisorer er et særligt folkefærd


Momsindberetning ved handel med udlandet - 14.08.2023

Ved handel med varer og tjenesteydelser over landegrænserne skal der foretages en række indberetninger på momsangivelsen samt til EU-salg uden moms.


Ny lovgivning - 14.08.2023

Folketinget har vedtaget nye regler for beregning mv. af ejendomsværdiskat fra og med 2024.


Kan en lønmodtager slippe billigere i skat, når arbejdet udføres i udlandet? - 14.08.2023

Svaret på spørgsmålet er ja – I visse tilfælde.


Tiltrækker 2 nye markante profiler - 20.06.2023

Krøyer Pedersen signer 2 betydelige kapaciteter i et stærkt konkurrencepræget rekrutteringsmarked.


Den nye ansættelsesbevislov - 19.06.2023

I 2019 vedtog EU direktivet om gennemsigtige arbejdsvilkår, der indeholder krav til, hvilke oplysninger medarbejdere skal have om deres arbejdsvilkår.


Ansvarsfordelingen mellem bestyrelse og direktion - 19.06.2023

Kompetencefordelingen mellem direktion og bestyrelse i danske kapitalselskaber, herunder de regler, der regulerer selskabers aftaleindgåelse


ESG – et stærkt strategisk værktøj til videre udvikling og udnyttelse af virksomhedens potentiale - 19.06.2023

Forkortelse ESG bliver nævnt med stadig større hyppighed, men for mange er kendskabet til ESG begrænset, og ESG-agendaen er stadig noget uklar.


Der er behov for forenkling af skattesatserne for kapitalindkomst - 19.06.2023

Mange husejere går i disse dage og venter på den nye 2020-ejendomsvurdering eller har måske lige modtaget den.


de ustabile renter – OG De regnskabsmæssige konsekvenseR - 19.06.2023


Lovforslag om nye regler for ejendomsværdiskat - 25.05.2023

Nyt lovforslag om beregning af ejendomsværdiskat og grundskyld for familiens parcelhus, ejerlejlighed og sommerbolig. Gældende fra 2024.


Undgå aktionærlån der beskattes flere gange - 24.05.2023

Læs om dommen hvor hovedanpartshaver blev beskattet 3 gange af samme lån


Pas på med udlån fra virksomhedsskatteordningen - 24.05.2023

Når der er overskydende likviditet, kan udlån til en god forretning være fristende – Men pas på!


Kantinemoms og momsfradrag ved servering I forbindelse med møder mv. - 08.03.2023

Virksomheder skal være opmærksomme på de særlige regler om afregning af kantinemoms


Cybersikkerhed og smv-virksomheden - 08.03.2023

Lovgivere, forsikringsselskaber og brancheforeninger taler meget om cybersikkerhed.


Renter af skattekrav og beneficial owner - 08.03.2023

Udlodning af udbytte fra danske selskaber til udenlandske ejere er ikke blevet nemmere.


Udvidet gennemgang – et muligt alternativ til revision? - 08.03.2023


Nødlidende virksomheder - 08.03.2023


Udenlandske pensionsordninger med i bagagen ved flytning til Danmark - 09.02.2023

Hvordan er de danske skatteregler, hvis jeg flytter til Danmark og har pensionsordninger oprettet i udlandet?


Danske pensionsordninger under ophold i udlandet - 09.02.2023

Ved arbejde i udlandet bør man tage stilling til, om man fortsat skal indbetale på en allerede oprettet dansk pensionsordning


Dansk beskatning af udbytte til udenlandske selskabsaktionærer - 09.02.2023

Udbytte fra danske selskaber til udenlandske selskabsaktionærer – Skal der betales skat i Danmark?


Momsfritagelse ved rådgivers levering af corporate finance-ydelser - 09.02.2023

Når en advokat, revisor mv. rådgiver ved køb eller salg af selskaber samt andre ydelser, skal der normalt afregnes udgående moms af honoraret.


Skal foreninger betale moms af deres indtægter? - 09.02.2023


Godtgørelse af elafgift – nye muligheder - 09.02.2023


BESKATNING AF INFLUENCERE - 15.12.2022

Her får du indsigt i hvilke beskatningsregler, der gælder for dette erhvervsområde.


BESKATNING AF KAPITALEJERLÅN - 15.12.2022

Et kapitalejerlån kan opstå på flere forskellige måder. Vi beskriver her udvalgte skatteretlige problemstillinger ved kapitalejerlån.


FØRSTE DEL AF NY BOGFØRINGSLOV ER TRÅDT I KRAFT - 15.12.2022

Bogføringsloven er under forandring. Loven implementeres i forskellige tempi. Pr. 1. juli 2022 trådte første del i kraft.


BESKATNINGEN AF FRI BIL ER BLEVET EN JUNGLE - 15.12.2022

Reglerne om beskatning af fri bil findes i ligningsloven sammen med de øvrige regler om beskatning af personalegoder.


GAVEOVERDRAGELSE AF FAST EJENDOM FRA FORÆLDRE TIL BØRN - 15.12.2022

Mange forældre har i de seneste par år overdraget fast ejendom til et barn. Det er ofte de såkaldte forældrekøbslejligheder, der er overdraget.


REGNSKAB OG DEN ABSOLUTTE SANDHED - 15.12.2022

Mange har igennem tiden haft forskellige opfattelser af, hvad man egentlig forstår ved begrebet sandhed. – Kan noget være absolut sandt?


Din revisor bliver kontrolleret - 27.09.2022

Når man siger smiley-ordning, ved de fleste, at der er tale om Fødevarestyrelsens uddeling af mere eller mindre smilende ansigter.


Nis2: ny lovgivning skærper kravene til it-sikkerhed - 27.09.2022

Særlige virksomheder og offentlige myndigheder vil fremover blive underlagt strammere regler på it-sikkerhedsområdet.


Bestyrelsens ansvar og valg af ansvarsforsikring - 27.09.2022

Ved fastlæggelsen af, hvilke normer der skal gælde for ledelsen i kapitalselskaber, er der overordnet to hensyn, der står over for hinanden.


Ny bogføringslov - 27.09.2022

Folketinget vedtog i maj 2022 en ny bogføringslov, der skal tage højde for den digitale udvikling.


Køb af feriebolig I udlandet - 27.09.2022

Mange drømmer om at købe feriebolig i udlandet. Men hvad skal man være ekstra opmærksom på, når man køber?


Hvorfor skal vi interessere os for esg-rapporter? - 27.09.2022

Mange SMV´er skal frmover håndtere ESG-rapporter. ESG oversættes ofte til bæredygtighed og samfundsansvar.


Kenneth Taulbjerg bliver medejer - 27.09.2022

Statsautoriseret revisor Kenneth Taulbjerg er ny medejer og partner hos Krøyer Pedersen


}

Tilmeld dig vores nyhedsbrev