Nyheder

Kantinemoms og momsfradrag ved servering I forbindelse med møder mv.

08.03.2023
Virksomheder skal være opmærksomme på de særlige regler om afregning af kantinemoms

Cybersikkerhed og smv-virksomheden

08.03.2023
Lovgivere, forsikringsselskaber og brancheforeninger taler meget om cybersikkerhed.

Renter af skattekrav og beneficial owner

08.03.2023
Udlodning af udbytte fra danske selskaber til udenlandske ejere er ikke blevet nemmere.


Momsfritagelse ved rådgivers levering af corporate finance-ydelser - 09.02.2023

Når en advokat, revisor mv. rådgiver ved køb eller salg af selskaber samt andre ydelser, skal der normalt afregnes udgående moms af honoraret.


Skal foreninger betale moms af deres indtægter? - 09.02.2023


Godtgørelse af elafgift – nye muligheder - 09.02.2023


BESKATNING AF INFLUENCERE - 15.12.2022

Her får du indsigt i hvilke beskatningsregler, der gælder for dette erhvervsområde.


BESKATNING AF KAPITALEJERLÅN - 15.12.2022

Et kapitalejerlån kan opstå på flere forskellige måder. Vi beskriver her udvalgte skatteretlige problemstillinger ved kapitalejerlån.


FØRSTE DEL AF NY BOGFØRINGSLOV ER TRÅDT I KRAFT - 15.12.2022

Bogføringsloven er under forandring. Loven implementeres i forskellige tempi. Pr. 1. juli 2022 trådte første del i kraft.


BESKATNINGEN AF FRI BIL ER BLEVET EN JUNGLE - 15.12.2022

Reglerne om beskatning af fri bil findes i ligningsloven sammen med de øvrige regler om beskatning af personalegoder.


GAVEOVERDRAGELSE AF FAST EJENDOM FRA FORÆLDRE TIL BØRN - 15.12.2022

Mange forældre har i de seneste par år overdraget fast ejendom til et barn. Det er ofte de såkaldte forældrekøbslejligheder, der er overdraget.


REGNSKAB OG DEN ABSOLUTTE SANDHED - 15.12.2022

Mange har igennem tiden haft forskellige opfattelser af, hvad man egentlig forstår ved begrebet sandhed. – Kan noget være absolut sandt?


Din revisor bliver kontrolleret - 27.09.2022

Når man siger smiley-ordning, ved de fleste, at der er tale om Fødevarestyrelsens uddeling af mere eller mindre smilende ansigter.


Nis2: ny lovgivning skærper kravene til it-sikkerhed - 27.09.2022

Særlige virksomheder og offentlige myndigheder vil fremover blive underlagt strammere regler på it-sikkerhedsområdet.


Bestyrelsens ansvar og valg af ansvarsforsikring - 27.09.2022

Ved fastlæggelsen af, hvilke normer der skal gælde for ledelsen i kapitalselskaber, er der overordnet to hensyn, der står over for hinanden.


Ny bogføringslov - 27.09.2022

Folketinget vedtog i maj 2022 en ny bogføringslov, der skal tage højde for den digitale udvikling.


Køb af feriebolig I udlandet - 27.09.2022

Mange drømmer om at købe feriebolig i udlandet. Men hvad skal man være ekstra opmærksom på, når man køber?


Hvorfor skal vi interessere os for esg-rapporter? - 27.09.2022

Mange SMV´er skal frmover håndtere ESG-rapporter. ESG oversættes ofte til bæredygtighed og samfundsansvar.


Kenneth Taulbjerg bliver medejer - 27.09.2022

Statsautoriseret revisor Kenneth Taulbjerg er ny medejer og partner hos Krøyer Pedersen


Indførelse af revisorpligt skaber værdi - 07.06.2022

06.04.2022 fremsatte erhvervsministeren forslag til ændring af en række love, der bl.a. betyder en øget revisorinvolvering i form af ”revisorpligt”..


Skattestyrelsens ”nye værktøjer” til overvågning af skatteborgerne - 07.06.2022

I forsøget på at styrke skattekontrollen har Skattestyrelsen fået mulighed for at udvikle nye værktøjer, som kan anvendes i skattekontrollen.


Lige muligheder for mødre og fædre/medmødre - 07.06.2022

I juni 2019 vedtog EU et nyt direktiv, som omhandler balancen mellem arbejdsliv og privatliv for forældre og andre omsorgspersoner.


Oplysning I årsrapporten om den fortsatte drift - 07.06.2022


Krypto-valaffor noget? - 07.06.2022

Kryptomarkederne er igennem de seneste år blevet et område, hvor der kan vindes og tabes store penge. Disse markeder er dog meget mere end det.


Indberetning af årsrapporten - 07.06.2022

Folketinget vedtog den 19.05.2022 en ændring til årsregnskabsloven, så fristen for indberetning af årsrapporten forlænges fra 5 til 6 måneder.


}