Medejerskab skal styrke erhvervsserviceafdeling og digital bogføring


Med virkning fra 1. januar 2024 er daglig leder Ina Klestrup blevet medejer af KRØYERerhvervsservice I/S, som er en selvstændig afdeling med 12 medarbejdere hos Krøyer Pedersen statsautoriserede revisorer.

KRØYERerhvervsservice, der tilbyder bogførings- og lønservice samt rådgivning og implementering af digitale bogholderi- og regnskabsløsninger, oplever i disse år en markant stigning i aktiviteterne.

Det fører nu til et øget fokus på området hos Krøyer Pedersen statsautoriserede revisorer, og afdelingens daglige leder – Ina Klestrup – bliver medejer af KRØYERerhvervsservice I/S og sættes i spidsen for denne udvikling.

– Vi arbejder i øjeblikket med bogholderiet hos mere end 200 virksomheder, primært små og mellemstore virksomheder indenfor handel, håndværk og produktion, siger Ina Klestrup, og påpeger at en ny bogføringslov og ”et generationsskifte” blandt mange ældre bogholderimedarbejdere er stærk medvirkede årsag til at efterspørgslen på outsourcing af bogholderiydelser er i voldsom tiltag. Derfor forventer vi endnu flere kunder på dette område.

Den nye bogføringslov betyder, at mange virksomheder skal revurdere sine regnskabssystemer og bogholderiprocedurer, da det fremover bliver lovpligtigt, at bogføringen og opbevaringen af det bagvedliggende bilagsmateriale skal være digital.

– Vi oplever, at de nye digitale krav til virksomhedernes bogholderi medfører overvejelser hos såvel medarbejdere som indehavere. Ældre medarbejdere, som ikke har mod på at tilegne sig nye digitale kompetencer, benytter typisk lejligheden til at træde tilbage på pension. Det efterlader et tomrum, som indehaverne har svært ved at rekruttere nye medarbejdere til. Derfor vælger en del indehavere at outsouce ”den nye situation” for at være sikre på, at opgaven løses med de rigtige kompetencer og uden unødig tidsforbrug. Samtidig efterspørges der en del digital vejledning. Og det er lige præcis det vi kan, pointerer Ina Klestrup.

– Ina Klestrup har været frontløber for udviklingen i vores afdeling for erhvervsservice hos Krøyer Pedersen. Hun har et drive, som præcis matcher vores ambition om at være go-to-revisoren, når små og mellemstore virksomheder ønsker assistance til outsoucing og digital vejledning i bogholderiet. Derfor har vi naturligt store forventninger til Ina, fastslår statsautoriseret revisor Hans Madsen.

Ina Klestrups hovedopgaver bliver at udvide såvel medarbejderskaren og kompetencefeltet i afdelingen, så KRØYERerhvervsservice kan imødekomme den stadig stigende efterspørgsel på at implementere digitale bogføringssystemer og løse outsouceingsopgaver på området.

Ina Klestrup (42)

Ina Klestrup har siden september 2022 været daglig leder af Krøyer Pedersens erhvervsserviceafdeling i Holstebro og Struer. Ina har tidligere arbejdet som økonomiansvarlig i en mellemstor håndværksvirksomhed. Derudover har hun været ansvarlig for økonomistyringen i 

forbindelse med opførelse af Lemvig Varmeværk, lige som hun har været ansat 10 år i den almene boligsektor. Ina er uddannet revisor hos PwC og har også tidligere været ansat hos Revision Limfjord.

KRØYERerhvervsservice I/S

En selvstændig afdeling med 12 medarbejdere hos Krøyer Pedersen statsautoriserede revisorer.

KRØYERerhvervsservice I/S hjælper virksomheder i alle størrelser med at optimerer økonomifunktionen gennem digitalisering og automatisering af bogholderiet og dets arbejdsgange. På projektbasis eller gennem outsourcing. Så de kan øge overskuddet. I dagligdagen og på bundlinjen.

 

Vi har teamet og kompetencerne til at træde til når: 

  1. Den mangeårige bogholder stopper.
  2. Virksomheden vil effektivisere sit bogholderi.
  3. Bogholderiet er for lille til en fuldtidsansættelse, og det er svært at finde en kompetent deltidsmedarbejder.
  4. Kapaciteten i dit bogholderiet bliver for lille, men der er tvivl om det kan bære fuldtidsmedarbejder.
  5. Arbejdsgangene i bogholderiet skal automatiseres, men kompetencerne mangler.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev