Kontantforbudsgrænsen sænkes pr. 1. marts 2024

Bøden er nu min. 10.000 kr. pr. forseelse

I forbindelse med Nationalbankens hjemkaldelse af 1.000-kronesedlerne valgte erhvervsministeren at fremsætte forslag om, at kontantforbudsgrænsen skal nedsættes til 15.000 kr. Formålet skulle være at styrke indsatsen mod hvidvask gennem erhvervslivet, og navnligt detailhandlen.

Det er SVM-regeringens forventning, at især detailhandlende med varer af høj værdi vil være i forhøjet risiko for at blive misbrugt til hvidvask af penge. Ved at nedsætte forbuddet til 15.000 kr. forventer regeringen at begrænse risikoen for at 1.000-kronesedler, der er forbundet med kriminel aktivitet, bliver benyttet og sat i cirkulation i detailhandelen.
Fra 1. marts 2024 er det derfor ulovligt at modtage mere end 14.999 kr. i kontanter i forbindelse med køb/salg af varer og tjenesteydelser. Det gælder uanset om betalingen sker på én gang eller ved flere betalinger forbundet til en givet transaktion. Det vil ligeledes være ulovligt – under nogen omstændigheder – at udbetale mere end 14.999 kr. i kontanter til privatpersoner.

Overtrædelse af kontantforbuddet i Hvidvaskloven straffes med bøde, der for hver lovovertrædelse udgør 25 % af det beløb over beløbsgrænsen, der er modtaget/udbetalt, dog mindst 10.000 kr. pr. overtrædelse.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev