Moms ved salg af fast ejendom 2022

Moms ved salg af fast ejendom 2022

Ved handel med fast ejendom er der typisk meget store beløb involveret. Manglende fokus på de momsmæssige forhold kan derfor få stor og i mange tilfælde helt afgørende betydning for et byggeprojekts rentabilitet.

Denne publikation giver et overblik over momsreglerne i forbindelse med salg af fast ejendom.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at denne vejledning er af generel karakter, og derfor ikke kan erstatte konkret rådgivning i forbindelse med salg af fast ejendom.

Læs publikationen her

Tilmeld dig vores nyhedsbrev