Personalegoder - skat og moms 2024

Personalegoder - skat og moms 2024

Personalegoder er reelt løn, der blot udbetales i naturalier.

Derfor er udgangspunktet også, at den skattepligtige værdi af personalegoder er markedsværdien. Dette udgangspunkt fraviges for en lang række personalegoder, hvilket følger af henholdsvis lovgivning og praksis.

Skattemæssigt kan personalegoder opdeles i tre kategorier:

  • Skattefri personalepleje
  • Arbejdsrelaterede personalegoder
  • Mindre personalegoder

I publikationen ser vi nærmere på disse tre kategorier, ligesom vi også ser nærmere på kravene til de såkaldte "bruttotrækordninger".

Læs publikationen her

Tilmeld dig vores nyhedsbrev