ER EU SKYLD I AL BUREAUKRATI?

Pandemien er nu forhåbentlig ved at klinge af, og vi kan igen vende blikket mod de mange andre administrative udfordringer, erhvervslivet til stadighed må slås med. 

Det var uden tvivl et større kludetæppe af forskelligartede argumenter, der førte til briternes udmeldelse af EU, men et ønske om opgør med for omfattende bureaukrati kan ikke have været et af dem.  

Som det fremgår af artiklen om nogle af de moms- og toldmæssige konsekvenser af briternes nyvundne selvstændighed, så er papirgangen i forbindelse med handel med UK gået fra slemt til meget værre, og det synes efterhånden tæt på umuligt at gøre det rigtigt.  

God vilje og gennemsnitlige administrative kompetencer er i hvert fald ikke længere tilstrækkeligt. Det kræver både ekspertviden og stor datakraft at håndtere salg af en børnecykel til en brite. 

Inden vi kommer for godt i gang med at kritisere briterne og/eller EU for at komplicere vilkårene for erhvervslivet, kan vi passende se lidt på eget lovkompleks.  

De fleste må være bekendte med minksagen og alle dens konsekvenser, og selvfølgelig er der også en stribe skattemæssige problemstillinger at tage højde for.  

Erstatning er nemlig ikke bare erstatning, når det kommer til beskatningen af den.  

Det er faktisk altafgørende for beskatningen at få præcist defineret, hvad erstatningen dækker, idet den skattemæssige behandling kan strække sig fra skattefrihed for nogle elementer over ”behersket” beskatning af andre til marginalbeskatning med AM-bidrag og topskat af de sidste.

Det er nok kendt for de fleste, at vores skattesystem er ualmindeligt indviklet, men det skyldes et velment ønske om retfærdig og ensartet behandling af virksomheder og borgere, hvilket man naturligvis bør have in mente. 

Med baggrund i ovenstående betragtninger synes et ønske om reduktion af bureaukrati og administrative byrder ikke at være et slagkraftigt argument for at melde et land ud af EU. 

Som bekendt er intet umuligt for den, der bærer viljen i hjertet, og kombineres viljen med lidt bistand fra revisor, vil det nok fortsat være muligt at handle med folket på øerne mod vest og få erstatningerne opgjort korrekt – trods alt.Nyheder

01

Kontantforbuddet i hvidvaskloven

Grænsen for kontantbetalinger er fra 1. juli 2021 nedsat

» Læs mere

02

Briternes exit – Og de momsmæssige udfordringer ved onlinesalg til og fra Storbritannien

Storbritannien er nu definitivt trådt ud af told- og momssamarbejdet i EU. Det har medført en del udfordringer. Særligt ved onlinesalg

» Læs mere

03

BESKATNING AF EJENDOMME OG ERSTATNING TIL MINKBRANCHEN

Fokus på skatteregler ved salg af fast ejendom i forbindelse med prisudviklingen på private ejendomme og regeringens lukning af minkproduktionen.

» Læs mere

04

APPORTINDSKUD AF FAST EJENDOM – I krydsfeltet mellem selskabs- og skatteret

Fast ejendom udgør et aktiv, der kan apportindskydes i kapitalselskaber ved stiftelser eller kapitalforhøjelser, men...

» Læs mere

05

Sommerhusmarkedet – Under og efter pandemien

Eksperterne forventede, at pandemien ville presse priserne på sommerhusmarkedet. Vi ved nu, at det er gået noget anderledes!

» Læs mere