RÅDGIVNING AF IVÆRKSÆTTERE

Brænder du for en idé og ønsker at komme i gang som iværksætter, er der ingen grund til at tøve. Vi står gerne til rådighed som din økonomiske sparringspartner. Udgangspunktet er selvfølgelig, at der er tale om en økonomisk bæredygtig forretningsidé. Og det hjælper vi dig gerne med at afgøre på baggrund af din forretningsplan. Bare ring, så er du sikker på den bedste start!

UDFORDRINGEN

For de fleste iværksættere handler det meget basalt om at få omgivelserne til at tro på deres projekt. En tro som i første omgang skal få investorer, bank eller tilskudsgivende myndigheder til at medvirke til projektets finansiering. En udfordring vi gerne hjælper dig med at gøre til virkelighed...

Uanset om du vil skabe din egen virksomhed eller købe en eksisterende, tilbyder vi dig en gratis og uforpligtende samtale. Her vil vi bl.a. gennemgå og stille spørgsmål til din forretningsplan og vurdere, hvilke indsatsområder den afføder – På den måde er det hensigten at hælpe dig godt på vej.

 

 

RÅDGIVNING

Med os som rådgiver får du frigivet flere kræfter til at løfte din ide og gøre dit projekt til en succes. Vi tager os af ”alt det kedelige”; Valg af virksomhedsform (selskab eller personlig virksomhed), udarbejdelse af budgetter, skitsering af – og efter ønske – forhandling med mulige finansieringskilder.
På det praktiske plan tilbyder også at varetage bogføring, skat og registrering hos det offentlige.

ØKONOMI PÅ NETTET

Vi kan også hjælpe dig med at styre økonomien via internettet. Med det webbaserede økonomisystem e-conomic er det nemt at holde styr på pengesagerne. Ikke mindst fordi du herigennem får online adgang til hjælp fra din revisor, hvis du f.eks. er i tvivl om en postering i systemet.

Vi har stor erfaring med rådgivning af iværksættere, både ved opstart af nye virksomheder og ved køb af eksisterende virksomheder. De væsentligste rådgivningsområder for iværksættere er:

GENNEMGANG AF FORRETNINGSPLAN

På det første møde tager drøftelserne udgangspunkt i dine idéer omkring din virksomhed. Ofte har du udarbejdet en forretningsplan, der nærmere beskriver din virksomhed. Vi stiller mange spørgsmål til forretningsplanen, for at sikre os, at du har tænkt dine idéer igennem.

UDARBEJDELSE AF BUDGETTER

Forretningsplanen omfatter forarbejdet og forudsætningerne for budgetterne, hvor budgetterne sætter konkrete tal på forretningsplanen. Budgetterne skal vise, om idéerne kan blive virkelighed, og det er vigtigt at være realistisk ved budgetlægningen. Det er også vigtigt at vurdere konsekvenserne, hvis forudsætningerne ikke holder.

MØDER MED FINANSIERINGSKILDER

Når budgetterne er lagt, kender man behovet for finansieringen, og vi deltager ofte i forhandlingerne med pengeinstitutter og andre långivere.

VALG AF VIRKSOMHEDSFORM

Når man starter virksomhed eller køber en eksisterende virksomhed, er det vigtigt at overveje valget af virksomhedsform. Der er forskellige fordele og ulemper ved de forskellige virksomhedsformer (enkeltmandsvirksomhed, anparts- eller aktieselskab, kommanditselskab mv.). Derfor er det vigtigt at få belyst disse fordele og ulemper, så man vælger rigtigt fra begyndelsen.

 

REGISTRERING HOS OFFENTLIGE MYNDIGHEDER

Vi hjælper gerne med registrering hos offentlige myndigheder, herunder momsregistrering, registrering som arbejdsgiver, forskudsregistrering mv.

ØKONOMISK OG SKATTEMÆSSIG RÅDGIVNING

Du har som iværksætter ofte mange spørgsmål, og det er vigtigt at få svar på dem, så man ikke føler sig usikker. Vi sørger for, at iværksættere får de nødvendige svar om f.eks. bilordning, beskatning af overskud, konsekvenser for privatøkonomien og meget andet.

BOGFØRING

Vi hjælper gerne med udarbejdelse af kontoplan og opstart af bogholderi. Arbejdsfordelingen mellem dig og os aftales nærmere, men mange iværksættere vil gerne ”følges tæt” i begyndelsen, indtil de føler sig trygge ved selv at bogføre. Andre vil gerne overlade hele bogholderiet til os, hvilket også kan lade sig gøre. Det er således meget fleksibelt, hvordan arbejdsopgaverne fordeles.

UDARBEJDELSE AF ÅRSRAPPORT OG SELVANGIVELSE

Når det førte regnskabsår er afsluttet, skal der udarbejdes årsrapport og selvangivelse, hvilket er en af revisors naturlige opgaver. Der stilles særlige krav hertil, og vi sørger for at alle disse krav overholdes.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev